Turistická sezóna sa na Katarínke otvorí už nedeľu po Veľkej noci

Pozývame vás na každoročnú „bielonedeľnú púť“, ktorá sa bude tento rok konať v tradičnom termíne 16.04.2023, týždeň po Veľkej noci.

Pútnici sa stretnú na železničnej zastávke Buková o 10:15, odkiaľ budú spoločne putovať na Katarínku. Po príchode pútnikov na Katarínku bude nasledovať svätá omša približne o 14:15. Po nej sa bude možné zúčastniť výstupu na vežu so sprievodcom, ktorý si budete môcť zopakovať aj počas nasledujúcich víkendov a v priebehu leta. Môžete sa ponúknuť tradičným katarínkovským občerstvením a odniesť si pamiatku v podobe suveníru.

Bielonedeľná púť má tradíciu už v čase, keď bola Katarínka známa po celom Slovensku. V tých časoch sa pútnici stretávali v Trnave, aby na ňu spoločne putovali. Od čias obnovenej tradície sa putuje síce len z Bukovej, no myšlienka i tradícia púte zostávajú zachované. Spoločenstvo katarínkovcov týmto pozýva všetkých pútnikov, či už tradičných, alebo aj nových, aby sa pridali a stali sa súčasťou obnovenej tradície.