Kontakt

Poštová adresa organizátorov: KATARÍNKA
Šándorova 8
821 03 BRATISLAVA 2
Telefón:
(heslo: Katarínka)
0902 886 628 (Katarína Ečeryová (Elpida) – tajomník združenia)
0908 811 033 (Peter Herceg (Benignus) – predseda združenia)
02-43294373 (Sídlo združenia pevná linka)
0905 701 392 (Informácie ohľadom lesnej železničky)
Bankové spojenie Číslo účtu (podpora realizácie projektu – o.z. Katarínka):
2620762742 / 1100 (Tatra banka, a.s.)
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2076 2742
E-mail: katarinka@katarinka.sk
Návštevy, sprevádzanie: navstevy@katarinka.sk
Pre všetky otázky, podnety a nápady týkajuce sa návštevy Katarínky, sprevadzánia a podpory turistom.
Pozrite si najčastejšie otázky a odpovede, či tam nie je odpoveď na to čo hľadáte – väčšina doposiaľ zaslaných otázok bola premietnutá sem.
Pripomienky k stránke: webmaster@katarinka.sk
Ochrana súkromia: gdpr@katarinka.sk

Organizácie podieľajúce sa na realizácii projektu Katarínka

o.z. KATARÍNKA
(stanovy o.z. Katarínka)
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – OC Katarínka (www.zksm.sk)
Šándorova 8 Dolný Šianec 1013/1
821 03 Bratislava 911 01 Trenčín
IČO: 30856841 IČO: 00 641 162
DIČ: 2021941680 DIČ: 2020 84 85 22
IČ DPH: od 1.6.2024 neplatca DPH (resp. sa neuvedie)

Korešpondenčná adresa:
P.O. BOX 117
080 01 Prešov


Mapa

Mapa ukazuje na Kostol a kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej.
pozn. – pri navigácii cez Google, Waze a pod. zadajte Katarínka – parkovisko