Regula rádu

Regula bratov a sestier rádu sv. Kataríny:

 1. Ako rádu člen hľadaj pokoj, dobro a lásku pre seba aj pre iných.
 2. Zviazaný sľubom chudoby budeš. S vecami, ktoré máš spokojný budeš a po zlate, kameňoch drahých a inom majetku túžiť nebudeš.
  V jednoduchosti žiť budeš a veciam, ktoré myseľ zatemňujú vyhýbať sa budeš.
 3. Zviazaný poslušnosťou k ministrom budeš. Títo sľubu tvojho vo svoj prospech nezneužijú.
 4. Prácu kvôli práci samej a kvôli dobru, ktoré z nej plynie vykonávať budeš.
  Zachrániť kostol i kláštor svojou prácou i šikovnosťou snažiť sa budeš, ako aj okolitej prírode pomáhať budeš.
 5. Poriadok denný dodržiavať budeš, presnosť nech je priateľkou tvojou.
  Vstávať načas budeš.
 6. Za účelom poznania seba aj iných ochotný budeš veci k tomu slúžiace vykonávať, hrať sa a zabávať.
 7. Ctiť budeš múdrosť kníh starých i múdrosť bratov svojich, skúsenosti a činy predkov dávnych vážiť si budeš.
 8. Žiadneho tvora živého krom výnimiek ministrami tvojimi povolených úmyselne nezabiješ a prírodu chrániť budeš.
 9. Dobré meno pamiatky historickej, nami zachraňovanej šíriť budeš i rádu svojmu verný zostaneš.
 10. Ak regulu túto prestúpiš, provinciálni ministri po porade s komunitou kláštornou právo uložiť ti úkon pokánia majú.

Takto napísané jest a takto nech je i učinené.