Bielonedeľnou púťou dobrovoľníci otvorili 30. sezónu

Nedeľa Božieho milosrdenstva, tento rok 7. apríla, je sviatkom, kedy dobrovoľníci
z Katarínky organizovali pre verejnosť Bielonedeľnú púť. 23. ročníka tejto púte sa zúčastnilo
približne 500 pútnikov. Trasa viedla z Bukovej na Katarínku.
Súčasťou programu bolo sedem tematických zastavení, zameraných na osobu svätého
Františka z Assisi, jeho život v jednoduchosti a láske k Bohu. Výber témy nebol náhodný,
keďže kostol a kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej na Katarínke spravovala pôvodne rehoľa
Menších bratov Františkánov.

Zavŕšením púte bolo spoločné slávenie svätej omše medzi múrmi Kostola sv. Kataríny.
Hlavným celebrantom bol duchovný správca spoločenstva Katarínkovcov, smolenický dekan
vdp. Branislav Popelka. V homílii sa za bratov Františkánov k veriacim prihovoril p. Karol
Miroslav Švarc. Liturgiu sprevádzal spevácky zbor s. Katerina.
Bielonedeľná púť má v sebe hlboký historický kontext. V 17. a 18. storočí putovali veriaci na
Katarínku až z Trnavy spolu s predstaviteľmi Ostrihomskej arcidiecézy, ktorá mala v tomto
období v Trnave svoje sídlo. Na počiatku milénia bola táto tradícia obnovená, pričom štart
púte sa skrátil na trasu z Bukovej.

Rodinná atmosféra stretnutia sa niesla vo svetle nielen duchovného zjednotenia, ale tiež
priateľským stretnutím pri popoludňajšej „opekačke“, či pri sprevádzaní do veže kostola. Tu
sa návštevníci dozvedeli viac o samotnej histórii kostola a kláštora.
Dobrovoľníci z občianského združenia Katarínka touto akciou otvorili turistickú a
dobrovoľnícku sezónu. Rok 2024 je pre Katarínku jubilejným, keďže ide o 30. výročie
projektu obnovy tejto pamiatky