Právne informácie a ochrana súkromia

Táto stránka obsahuje právne informácie a ochranu súkromia vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.katarinka.sk.

Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov na stránke katarinka.sk

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepší obsah.

Pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých dát, akým sú vaše osobné údaje, používame šifrovaciu (SSL) technológiu. OZ Katarínka sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok.

Celkové štatistiky návštev zbierané pomocou nástroja Google Analytics smieme poskytnúť dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné údaje.

Ochrana súkromia na verejných podujatiach OZ Katarínka

Na verejných podujatiach môžete byť vyzvaní podpísať sa do prezenčnej listiny OZ Katarínka alebo ZKSM, kde vpisujete svoje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rok narodenia. Nie je povinnosťou sa do nich zapisovať. Ak sa zapíšete, pomôžete nám získať viacej finančných prostriedkov od sponzorov. Prezenčné listiny a zoznam účastníkov verejného podujatia neposúvame žiadnej inej strane okrem: Ministrestvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR a štátne kontrolné orgány. Prezenčné listiny a spomenuté osobné údaje uchovávame v papierovej forme po dobu potrebnú pre jej spracovanie.

Na verejnom podujatí fotografujeme a kamerujeme. Fotografia či videozáznam sa môže zverejniť buď na našej webovej alebo FB stránke z dôvodu propagácie a prezentácie našich aktivít občianskeho združenia v súlade so stanovami. Ak si želáte svoju zrevejnenú fotografiu vymazať, máte právo kontakovať nás na doleuvedenej adrese.

Copyright

Autorské práva k obsahu, fotkám, videám a informáciám na týchto stránkach a činnosti na ruinách kláštora sv. Kataríny realizuje OZ Katarínka, Šándorova 8, Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené.


Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:
KATARÍNKA
Šándorova 8
821 03 BRATISLAVA 2
gdpr@katarinka.sk