2% (alebo 3%) z vašich daní

Pokoj a dobro,

ako každý rok, aj tento rok je možnosť poukázať 2% z vašich daní (alebo daní vašich rodinných príslušníkov, známych…) – už zaplatených – konkrétnej neziskovej organizácii na jej činnosť. Preto aj vás oslovujeme s prosbou o poukázanie 2% z daní práve na Katarínku.


Prečo?

Pretože tieto peniaze sa nestratia v „čiernej diere“ štátu, ale budú použité na konkrétne veci a činnosť a umožnia tak zachrániť kultúrnu pamiatku, ktorá je veľmi originálna, ale mimo záujmu svojho bývalého vlastníka (ktorým bol, a v prípade budovy kláštora ešte stále je štát) a v neposlednom rade umožnia zmysluplne stráviť letný čas mnohým mladým a pritom získať vzťah ku kultúrnej pamiatke, vlastnej histórii aj manuálnej práci.

 • nákup náradia a materiálu
 • realizácia podujatí počas celého roka (strava, režijné náklady)
 • realizácia odborného archeologického výskumu
 • prevádzkové náklady – zabezpečenie zásobovacieho vozidla a pod.
 • administratívne náklady na chod organizácie (účtovnícke služby, správne poplatky…)
 • odkúpenie národnej kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Kataríny (ruina): 152.000 Sk bola kúpna cena vo verejnej obchodnej súťaži od štátu

Výročné správy

Ako plánujeme použiť získané prostriedky z 2% daní tento rok?

 • dokončenie opravy – konzervácie lode kostola – teda bočného múru kostola vrátane pilierov na západnej strane. Každú jar nachádzame pod múrmi veľké množstvo vypadaných kameňov a ich veľkosť vzbudzuje hrozbu nepríjemných úrazov, nehľadiac na to že takto postupne odchádza celý hmota pamiatky.
 • ale predovšetkým prevádzkové náklady na leto – tábory dobrovoľníkov (strava, prevádzkové náklady zásobovacieho automobilu…)
 • ďalšie turistické zatraktívnenie Katarínky (rekonštrukcia veže na vyhliadkovú vežu, informačné tabule a dopravné navigačné značky…)
 • majetkoprávne vyriešenie vlastníctva zvyšného objektu kláštora (ktorý dnes neexistuje, právne to je len lesný pozemok) a jeho odkúpenie od štátu do vlastníctva občianskeho združenia, aby sme lepšie zabezpečili jeho starostlivosť

Jedným z mála zdrojov – okrem osobných a sponzorských darov – ako získať financie použiteľné práve na stravu na Katarínke, sú práve prostriedky z poukázania 2% dane (z nami využívaných grantov je už problém získať peniaze priamo na stravu, z grantov ministerstva kultúry aj ministerstva školstva nie je možné financovať stravu), pričom každý rok viac než dve stovky dobrovoľníkov „prejedia“ viac než 8.000 Eur.


Ako nás podporiť ?

Ak ste sa rozhodli, že nás podporíte či už vy alebo ktokoľvek z vášho okolia a pýtate sa ako, je to jednoduché.

A) Ak sa jedná o zamestnancov, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie daní ich zamestnávateľ, tak postupujte podľa tohto postupu:

 1. Vyplňte a vytlačte si toto tlačivo:
  Vyhlásenie
 2. Ak vám zamestnávateľ toto tlačivo vyplnené nedoručil, vyplňte, vytlačte si ho a dajte ho potvrdiť vášmu zamestnávateľovi:
  Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa
 3. Z tohto „Potvrdenia“ viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 . Toto vyplňte do „Vyhlásenia“, doplňte aj meno a priezvisko, adresu a nezabudnite uviesť dátum a podpísať.
  Dobrovoľníci, ktorí minulý rok dobrovoľnícky odpracovali pre Katarínku najmenej 40 hodín (a majú o tom potvrdenia), poukázať až 3%.
 4. Tieto dve tlačivá doručte osobne alebo pošlite na váš príslušný daňový úrad (podľa bydliska) do 30. apríla, prípadne ho pošlite na adresu nášho o.z. a my ho dopravíme na váš daňový úrad. Niekedy je zamestnávateľ ochotný doručiť tlačivá sám na daňový úrad.

B) Ak 2% z dane poukazuje právnická osoba (čiže firma) alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie (pozor, títo do 31. marca): tak jednoducho stačí správne údaje o prijímateľovi – teda Katarínke – ako aj sumu priamo vyplniť do daňového priznania (aké jednoduché…) podľa priloženého vzoru.

Údaje o Katarínke na vyplnenie:
  IČO: 30856841       právna forma: občianske združenie
  obchodné meno: Katarínka  sídlo: Šándorova 8, 821 03 Bratislava

dane.gif

Vzory:  vľavo - daňové priznanie právnické osoby,
     vpravo dole - daňové priznanie fyzické osoby

Prosím, zapamätajte si poukazovanú sumu a v prípade že prekročí sumu 20 Eur, prosím, zvážte použitie jednej z nasledovných možností:

 • vyznačte X vedľa možnosti súhlasím zo zaslaním údajov… v dokumente Vyhlásenie ,
 • alebo, nahláste nám to (2percenta@katarinka.sk alebo SMS: 0908/811033), napr. „Jozef Mrkva, 41,- Eur“ – a my to už vieme prípadne skontrolovať

aby sme ju spätne mohli skontrolovať či naozaj prišla. V minulosti sme mali prípad, keď poukázané peniaze neprišli a vďaka nahlásenej sume sme to mohli reklamovať; napokon nám peniaze poukázali.

Osloviť sa dajú aj kolegovia v práci, rodinných príslušníci, známi, susedia, majitelia aj malých firiem… Odporúčame ešte na záver – koncom marca, keď sa spýtate, či už tie peniaze niekomu poukázali a ak nie, tak je ten správny čas – vypíšte mu tlačivo a poproste ho aby si ho potvrdil u zamestnávateľa. Doručenie na daňový úrad môžete spraviť za neho – nebude s tým mať starosť a vy viete že ste práve podporili Katarínku, kde viete, čo sa s tými peniazmi udeje a presne, na čo slúžia.

(akékoľvek otázky môžete smerovať na Benignusa (Peter Herceg) 0908/811033 alebo emailom na: 2percenta@katarinka.sk)

Ďakujeme.
Občianske združenie Katarínka


Bannery