Pre turistov

Obsah otázok a odpovedí:

 • Ako sa dostanem na Katarínku?
 • Parkovanie?
 • S kočíkom?
 • Kedy premáva vláčik?
 • Môžem zakladať oheň?
 • Môžem robiť svadbu na Katarínke?
 • Fotografovanie na svadbu?
 • Chcem ísť na vežu, dá sa vopred dohodnúť že nám otvoríte, resp. posuniete nám kľúče?
 • Dá sa na Katarínke ako návštevník stanovať a prespať?
 • Môžem natáčať na Katarínke video alebo fotiť na všetkých miestach?

Ako sa dostanem na Katarínku?

Z Bratislavy idú priamo (len autobus) spoje do Naháča, alebo Dechtíc. Prípadne z ktoréhokoľvek mesta s prestupom v Trnave smer Naháč, Dechtice (veľmi pravidelne):

 • Naháč – modrá značka – 40 minút
 • Dechtice – žltá značka – 80 minút
 • Dobrá voda – modrá značka – 120 minút

Poloha veže kostola podľa GPS:

 • N 48 o 33′ 19.2“
 • E 17 o 32′ 09.4“
 • nadmorská výška: 324 m

Parkovanie?

Dá dostať autom po záchytné parkovisko, odtiaľ je to na Katarínku približne 20 minút peši.

Odbočka na parkovisko je medzi Dechticami a Naháčom. Pozri aj Kde je Katarínka?

S kočíkom?

Dostatočne široká lesná cesta je zjazdná aj pre kočíky – teda je tam prístup aj s pre „malých turistov“ 🙂

Kedy premáva vláčik?

Budovanie a prevádzka železničky s nami nesúvisí, teda vám nevieme s týmto pomôcť. Skúste sa obrátiť na našich susedov Ružekovcov, ktorým železnička patrí, na emailovej adrese lesnazeleznica@gmail.com

Môžem zakladať oheň?

Táborák je možné si spraviť v okolí ruín kostola a kláštora sv. Kataríny smerom na sever – pozri foto. Pre návštevníkov sme pripravili na tento účel niekoľko ohnísk. Odporúčame robiť opekačku práve na tomto mieste, je tam priamy výhľad na Katarínku.

Keďže sa jedná o CHKO, je možné opekať iba na predpripravených ohniskách, ktoré môžete považovať za „oficiálne miesto na rozkladanie ohňa“, pričom nie je povolené zakladať nové ohniská. Treba myslieť aj na to, že tam nie je miesto, kde sa dajú vyhodiť smeti.

Môžem robiť svadbu na Katarínke?

Váš záujem o lokalitu Katarínky nás naozaj veľmi teší! Žiaľ, na konanie svadobného obradu v interiéri ruín kostola Sv. Kataríny, ktorý je vo vlastníctve OZ Katarínka, neudeľujeme náš súhlas.
Z historických skúseností (začiatky projektu Katarínka) a aj cirkevných dôvodov boli svadby na Katarínke zakázané, nakoľko dochádzalo k nerešpektovaniu až úplnej ignorácii zákazu vjazdu motorových vozidiel hosťami týchto svadieb (vysoké opätky, blato na ceste, drahé šaty, špeciálna príležitosť = veď sme na svadbe). Na základe historických skúseností a diskusií teda prišlo k všeobecnému zákazu konania sa svadieb na Katarínke (veľa Katarínkovcov by ju tam chcelo mať, ale nieje to umožnené nikomu).

Dôkladne sme to zvážili, radili sa i s ľuďmi z externého prostredia. Zákaz platí ako pre civilný tak aj katolícky obrad.

 • Po konzultácii s cirkevnými autoritami sme boli informovaní, že občianske sobáše sa v sakrálnom objekte, kde sa vykonáva liturgia, nepovoľujú.
 • V Trnavskej arcidiecéze je zvykom zachovávať posvätnosť miesta vysluhovania sviatostí, pričom sviatosť manželstva sa spája so „sobášom v kostole“. Tento status rešpektujeme aj z toho dôvodu, aby neprišlo k precedensu. Výnimka od cirkevných autorít pre Katarínku sa vzťahuje na slúženie sv. omší a vysluhovanie sviatosti zmierenia, vykonávať iné cirkevné obrady nemáme od cirkevných autorít na Katarínke povolené.
 • Problémom je vjazd motorových vozidiel, ktorý je zakázaný aj podľa Zákona o lese aj podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny. Samotné ruiny kláštora sa nachádzajú v Prírodnej rezervácii Katarína, kde platí 4. stupeň ochrany, a teda je zakázané použiť motorové vozidlo. V prípade konania sobáša, predpokladám, že všetci hostia by neboli ochotní ísť pešo lesom (pred lesom, za našim parkoviskom je zákaz vjazdu; od parkoviska je je to pešo na Katarínku ešte približne 20 minút). Výnimku zo zákazu nemôžeme my sami poskytnúť, nemáme na to právomoc, každú žiadosť o vjazd individuálne povoľuje orgán na to určený na základe vlastníckeho vzťahu ku nehnuteľnosti.

Ako možnú variantu Vám môžeme ponúknuť aspoň možnosť fotenia na Katarínke. V tomto prípade Vám ale tiež nevieme my sami poskytnúť povolenie vjazdu automobilu, nakoľko toto je v kompetencii Lesov SR, s.p., o.z. Smolenice (www.lesy.sk).

Veríme, že pochopíte naše dôvody.

Fotografovanie na svadbu?

Čo sa týka povolenia, tak na fotenie žiadne povolenie nepotrebujete. Kláštor je prístupný všetkým. Treba si len uvedomiť, že vstupujete do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a dokonca samotný kláštor sa nachádza v Prírodnej rezervácii Katarína, kde platí 4. stupeň ochrany a teda je zakázané použiť motorové vozidlo. Auto treba nechať pri vile na označenom parkovisku. Avšak samozrejme, keď idú nevesty v krásnych bielych šatách, ťažko sa ide pešo lesom, takže niekedy sa dovezú na tú chvíľu fotenia k nášmu táborisku a odtiaľ už idú pešo ku kostolu. Avšak riskujete pokutu, ak by náhodou išla okolo Lesná stráž, čo my neovplyvníme a na jednorázový vstup Vám povolenie vybaviť nevieme.

V lokalite Katarínky sa celoročne konajú rôzne akcie, preto by bolo vhodné aby sme vašu akciu vopred komunikovali prostredníctvom katarinka@katarinka.sk, ďakujeme.

Chcem ísť na vežu, dá sa vopred dohodnúť že nám otvoríte, resp. posuniete nám kľúče?

Nakoľko tam nebývame a nevieme si dovoliť každú chvíľu vysielať dobrovoľníkov, prosím, skúste využiť zverejnené termíny. Bezpečnostné predpisy prevádzky veže vyžadujú prítomnosť aspoň dvoch našich vyškolených dobrovoľníkov (vežiakov), aj z tohto dôvodu nie je možné ponechať vežu otvorenú non-stop. Sledujte našu webovú alebo Facebook stránku, kde pravidelne budeme informovať verejnosť o termínoch sprístupnenia veže.

Dá sa na Katarínke ako návštevník stanovať a prespať?

S prespaním je to komplikovanejšie, priamo pri kostole a na lúke pred ním je zakázané stanovať (Prírodná rezervácia), aj my máme náš tábor o čosi ďalej aj to len na špeciálnu výnimku. Ale dá sa prespať ďalej pri parkovisku pod lesom po žltej značke „Nové hory“ (15 min. pešo od Katarínky), kde je k dispozícii aj latrínka a pri západnejšom vstupe paralelnej lesnej cesty do lesa je vľavo aj ohnisko.

Môžem natáčať na Katarínke video alebo fotiť na všetkých miestach?

Áno. Ak potrebujete, aby pri natáčaní nebolo veľa ľudí, overte si u nás na katarinka@katarinka.sk, či na tento termín nemáme plánovanú našu akciu a či náhodou nevieme o tom, že by sa tam organizovala akcia niekym iným.
Chceme vás hlavne poprosiť pri filmovaní či fotografovaní o dodržiavanie pravidiel – nepoškodzovanie pamiatky, nevyliezanie na múry a podobne. Veríme, že kameraman čo fotograf bude uvedomelý bude brať do úvahy, že ide o prírodnú rezerváciu so 4. stupňom ochrany.
Ak je technický problém zobrať so sebou veci na natáčanie z neďalekého záchytného parkoviska a dovoz k ruinám potrebujete (cello, kamera), dá sa povolenie jednorázového vjazdu riešiť cez Lesy SR, o.z. Smolenice (www.lesy.sk).