Pridaj sa k nám

Vitaj záujemca o pomoc pri záchrane Katarínky.

Ak sa chceš na dva týždne preniesť do 17. storočia a žiť mimo civilizácie ako rehoľník svatokatarínsky, kláštor sv. Kataríny zachraňujúci;
ak chceš zažiť nečakané dobrodružstvá a spoznať skvelých ľudí,  zažiť niečo hlbšie a spoznať nádherné miesto preniknuté pokojom a dobrom, pridaj sa ku nám!

Základné informácie

  • minimálny vek: dovŕšených 17 rokov v deň začiatku družiny (pre dobrovoľníkov vo veku 17-18 rokov budeme potrebovať informovaný súhlas rodiča / zákonného zástupcu – podmienka Zákona o dobrovoľníctve)
  • účastnícky poplatok 12€ na dva týždne (odlož 1 euro mesačne a máš na Katarínku); je možnosť preplatenia cestovného v rámci Slovenska
  • zabezpečujeme poistenie, ubytovanie vo vojenských stanoch, celodennú stravu 5 x denne (od druhého dňa večera), ochranné pracovné pomôcky, zaškolenie a program aj vo voľnom čase
  • nutná je ochota a schopnosť prežiť dva týždne v prírode mimo civilizácie, bez elektrickej energie a externých batérii, mobilu, tabletov, hodiniek, internetu a počítača
  • spanie je vo vojenských stanoch alebo pod širákom, podmienka je priniesť si vlastný spacák a karimatku
  • dvojtýždňová družina začína putovaním lesmi a kopcami Malých Karpát, priprav sa na zvládnutie tohoto putovania s naplneným turistickým batohom
  • podmienkou účasti je byť na družine počas celých dvoch týždňov
  • pri záchrane Katarínky sa pracuje / pomáha aktívne 5 hodín denne
  • letné družiny i všetky katarínkovské akcie sú bez alkoholu
  • v časti FAQ – často kladené otázky sa viac dozvieš o fungovaní na dvojtýždňovej družine

Predbežné termíny v roku 2019 a prihlasovanie

Prvá družina 30.06. – 07.07.2019 je určená pre už skúsených katarínkovcov.

05.07. – 18.07.  Druhá družina
17.07. – 30.07.  Tretia družina
29.07. – 11.08.  Štvrtá družina
10.08. – 23.08.  Piata družina

Prihlásiť sa môžeš pomocou online dotazníku začiatkom roka 2019.

POZOR: Po vyplnení online dotazníku Ti musí prísť potvrdzovací email!
Ak nie, kontaktuj nás (dotaznik@katarinka.sk).