Staň sa mecénom Katarínky a podpor nás!

Gróf Gabriel Erdödy (syn zakladateľa kláštora Krištofa Erdödyho) a jeho manželka Judita Amade boli veľkými mecenášmi Katarínky. Za ich čias sa z ich štedrých príspevkov realizovala prestavba a obnova kláštora a tiež rozšírenie kostola na rozsiahlejší chrám – Gabriel a Judita tak kostol i kláštor na Katarínke povzniesli a umožnili ich ďalšie fungovanie a napredovanie. Mecenáš alebo mecén je teda vnímaný ako podporovateľ, priaznivec, napomáhateľ, patrón či sponzor.

Mnohí z nás sa z pracovných či rodinných dôvodov už nemôžu zúčastňovať podujatí na Katarínke a prísť pomáhať tak často, ako by si priali – no Katarínka im prirástla k srdcu a radi by ju podporovali kontinuálne. Prípadne sú medzi vami viacerí, ktorí by radi pomáhali Katarínke pravidelne aj „mimo sezóny“ a hľadajú vhodný spôsob.

Práve pre vás všetkých je určené mecénstvo – pravidelné darcovstvo alebo kontinuálna  finančná podpora projektu Katarínka realizovaná na mesačnej báze.

Našim cieľom je zabezpečiť fungovanie Katarínky i z iných finančných zdrojov ako sú granty a dotácie, pri ktorých je výsledok často neistý a vopred nemôžeme vedieť, s akou sumou vieme na daný rok počítať.


Nie je dôležitá výška Tvojho príspevku, ale jeho pravidelnosť!

Je jedno, či vieš prispievať 3, 4, 5, 10 či 20 EUR  mesačne – každé jedno euro Tvojich pravidelných darov nám veľmi pomôže!

Vďaka pravidelným príspevkom od mecénov si vieme totiž oveľa efektívnejšie plánovať potrebné práce, nákupy materiálu i celkové financovanie nadchádzajúcej sezóny.


Ako sa stať mecénom?

Je to jednoduché – stačia Ti na to dva kroky:

1

Napíš mail na adresu gabriel.erdodi@katarinka.sk. Toto je dôležitý krok – aby sme o Tebe vedeli a mohli Ťa informovať o našich aktivitách a zaujímavostiach pre mecénov.

V maili uveď prosím nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko
  • katarínkovské meno (v prípade že si už bol na Katarínke ako dobrovoľník)
  • sumu, ktorou by si rád pravidelne prispieval
  • dobu, po ktorú plánuješ predbežne prispievať

My Ti obratom odpíšeme a privítame ťa medzi katarínkovskými mecénmi 🙂

2

Potom si prosím vytvor cez Tvoj internetbanking trvalý príkaz (na Tebou zvolenú sumu a dobu) na nasledovné číslo účtu:

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2076 2742
Konštantný symbol: 508
Poznámka pre prijímateľa: sem uveď prosím MECEN + Tvoje meno

Ak nemáš možnosť prispievať pravidelne, pomôže nám samozrejme aj akýkoľvek jednorazový dar na vyššie uvedený účet.


Za každý jeden dar Ti vopred veľmi pekne ďakujeme!