Ohľadom projektu Katarínka

Ak by Vám to dovoľovali finančné prostriedky, kompletne by ste zrekonštruovali Kostol sv. Kataríny podľa historických dokumentov?

Historické dokumenty sú dosť nepresné, teda nemáme možnosť presne zistiť, ako kostol s kláštorom sv. Kataríny Alexandrijskej v čase svojho rozkvetu vyzeral. Chceme však zachovať ruinálny charakter tohto miesta, teda aj keby nám to finančné prostriedky dovoľovali, nemáme záujem opraviť túto ruinu do pôvodného stavu.

Organizácie, ktoré riadia tento projekt, sú financované iba z podpory sponzorov?

Sú financované sponzormi, darcami a aj cez granty nadácií a granty Ministerstva kultúry a Ministerstva školstva. Samozrejme, sme aj poberateľmi 2% dane. Veľkou pomocou sú však aj materiálne dary podporovateľov – ako obyvateľov Dechtíc, Naháča, Kátloviec, atď. Prispievajú nám aj fyzické osoby podporujúce tento projekt.

Stanovili ste si nejaké časové obdobie, v ktorom plánujete projekt úspešne dokončiť?

Na tomto projekte je ešte toľko možností, ktorým by sa dalo venovať (archeológia celého okolia, úprava okolia, obnovenie pôvodných rybníkov, sadov, atď.), že nemá význam zamýšľať sa nad časom ukončenia projektu. Cieľom nie je dokončiť konzerváciu presne do roku XY, ale zachraňovať kultúrnu pamiatku. Popritom budovať vzťah mladých ku kultúrnym pamiatkam, kultúrnemu a historickému dedičstvu a dať im šancu zažiť niečo netradičné ďaleko od civilizácie.