30 rokov premeny Katarínky – Deň otvorených dverí

Slávnostné otvorenie letnej sezóny na Katarínke sa uskutočnilo 5. júla svätou omšou o 10:30. Pri príležitosti Dňa otvorených dverí a tiež oslavy 30-tich rokov projektu, sa podujatia zúčastnilo viac ako tisíc návštevníkov.

Hlavným celebrantom svätej omše bol brat Félix Mária Žiška, spolu s vdp. Matejom Kasanom, či Dechtickým farárom vdp. Miroslavom Kováčom a taktiež vdp. Jozefom Pajerským. Svätú omšu sprevádzal zbor St. Catherine, zložený z dobrovoľníkov, ktorí sú súčasťou projektu.

Kňaz v homílii vyzdvihol citát, ktorý sa nachádza na jednom z pníkov, kde sa píše o tridsiatich rokoch Ježišovho života, ako obyčajného tesára, ktorý dokáže zachrániť trosky duše. Myšlienku rozvinul tým, že Boh môže meniť aj naše životy, nech sú akokoľvek komplikované a ťažké.

Nasledovalo divadlo o histórii kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej od jeho vzniku až po súčasnosť. Návštevíci sa mohli občerstviť cesnakovou polievkou a klobáskami. Špeciálne pri príležitosti 30-ročnice, sa podávala remeselná limonáda a výberová káva. Uviedol sa nový merch, ktorý poukazuje na 30 atribútov Katarínky.

Pre deti si dobrovoľníci pripravili rôzne cechy, teda stanoviská, kde sa mohli stať cechmajstrami a vyskúšať si remeslá. Rôzne aktivity ich čakali v klincovom, lukostreleckom, umeleckom, rybárskom i furmanskom cechu. Po splnení dostali za odmenu perníkové Katarínky alebo lienky (lienka = katerinka v trnavskom nárečí).

Sprevádzanie po areáli prebiehalo prostredníctvom viacerých stanovísk, kde dobrovoľníci informovali o histórii, súčasnosti a aj samotnom projekte Katarínky. Konali sa výstupy na vežu s vyškolenými sprievodcami. 

Skvelé počasie prilákalo veľké množstvo ľudí a najmä rodín, ktoré ostávali na Katarínke do večerných hodín pri opekaní, pikniku či zábave na tomto mieste.