Turistická sezóna sa na Katarínke otvorí už nedeľu po Veľkej noci

Pozývame vás na každoročnú „bielonedeľnú púť“, ktorá sa bude tento rok konať v tradičnom termíne 16.04.2023, týždeň po Veľkej noci.

Pútnici sa stretnú na železničnej zastávke Buková o 10:15, odkiaľ budú spoločne putovať na Katarínku. Po príchode pútnikov na Katarínku bude nasledovať svätá omša približne o 14:15. Po nej sa bude možné zúčastniť výstupu na vežu so sprievodcom, ktorý si budete môcť zopakovať aj počas nasledujúcich víkendov a v priebehu leta. Môžete sa ponúknuť tradičným katarínkovským občerstvením a odniesť si pamiatku v podobe suveníru.

Bielonedeľná púť má tradíciu už v čase, keď bola Katarínka známa po celom Slovensku. V tých časoch sa pútnici stretávali v Trnave, aby na ňu spoločne putovali. Od čias obnovenej tradície sa putuje síce len z Bukovej, no myšlienka i tradícia púte zostávajú zachované. Spoločenstvo katarínkovcov týmto pozýva všetkých pútnikov, či už tradičných, alebo aj nových, aby sa pridali a stali sa súčasťou obnovenej tradície.

Bielonedeľná púť 2022

Pokoj a dobro naši drahí priatelia a priaznivci.

Ako v modernom svete vidíme, tak opatrenia sa postupne uvoľňujú, čo nám tento rok umožní znovu-nadviazať na tradíciu Bielonedeľnej púte na Katarínku, ktorá sa tento rok uskutoční dňa 24.4. zo železničnej stanice Buková, keď budeme všetci milovníci Katarínky spolu putovať, a modlitbou i zamysleniami si danú púť spestríme.

Chceme vás naozaj srdečne pozvať k účasti spolu s vašimi blízkymi, alebo ak nájdete ochotu, veľmi by pomohlo aj vyvesiť náš plagátik (v prílohe) napríklad vo vašom kostolíku 😉

Naša púť vyvrcholí sv. omšou na Katarínke o 14:30, po ktorej bude nasledovať sprevádzanie turistov, opekanie a iné voľné aktivity.
Vzhľadom na aktuálne vyhlášky o hromadných podujatiach však bude potrebné mať počas omše nasadený respirátor.

Tešíme sa na vás.

Bielonedeľná púť 2021

Pokoj a dobro drahí priatelia!

Prešla Veľká noc a vy ste sa už tešili na to, že budeme cez Malé Karpaty spolu putovať na Katarínku počas Bielonedelnej púte. Žiaľ tento rok sa to pre epidemiologické opatrenia nemôže uskutočniť. Nechceli sme však vynechať túto krásnu akciu. Preto sme sa rozhodli ju spraviť iným spôsobom.

V nedeľu bude streamovaná na živo sv omša slúžená našim Katarínkovským kňazom o. Branislavom Popelkom. Streamovaná bude v nedeľu 11.4.2021 o 17:00 z kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Orsišti na tomto linku.
Neváhajte sa pripojiť a takto spoločne prežiť sv.omšu.

Tiež vám ponúkame záznam z kázne biskupa Mons. o.Jozefa Haľka, ktorú mal na omši počas bielonedeľnej púte v roku 2018, spolu s krátkym videom, ktoré nám približuje históriu Bielonedeľnej púte.

Aj týmto spôsobom si môžete pripomenúť atmosféru Bielonedelnej púte !
Tešíme sa na Vás na Bielonedeľnej púti 2022