Svätokatarínske hody 2021

Po ročnej pauze a napriek nepriaznivej situácii sa 24.11.2021 znova uskutočnili svätokatarínske hody. Prebehli kvôli pandemickým opatreniam inak ako býva zvykom. Zabezpečené bolo vysielanie svätej omše online, aby sa k sláveniu svätej omše pri príležitosti sviatku svätej Kataríny mohlo pripojiť čo najviac ľudí.

Slávnostnou svätou omšou sa začala slávnosť vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Pozvanie na slávenie tejto svätej omše prijali aj katarínkovskí kňazi, ktorý počas letných družín vysluhovali sväté omše priamo na Katarínke. Počas slúženia svätej omše nás sprevádzal katarínkovský zbor s ich piesňami. Účasť bola v režime OP.

Po svätej omši nasledovalo agapé, ktoré bolo len pre očkovaných dobrovoľníkov projektu. Uskutočnilo sa vo vonkajších priestoroch františkánskeho nádvoria. Počas celého podujatia nás sprevádzala dobrá atmosféra ešte viac umocnená týmto miestom, keďže katarínkovci majú k františkánom veľmi blízko. Najmä pre túžbu žiť počas letných družín ako rehoľníci v bývalom františkánskom kláštore.

Skvelá atmosféra prevládala počas celého podujatia. Ľudia sa mohli zapojiť do hlasovania o najlepšie meme z letných družín, alebo si aj odniesť nejaký zo suvenírov.