Svätokatarínske hody 2021

Po ročnej pauze a napriek nepriaznivej situácii sa 24.11.2021 znova uskutočnili svätokatarínske hody. Prebehli kvôli pandemickým opatreniam inak ako býva zvykom. Zabezpečené bolo vysielanie svätej omše online, aby sa k sláveniu svätej omše pri príležitosti sviatku svätej Kataríny mohlo pripojiť čo najviac ľudí.

Slávnostnou svätou omšou sa začala slávnosť vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Pozvanie na slávenie tejto svätej omše prijali aj katarínkovskí kňazi, ktorý počas letných družín vysluhovali sväté omše priamo na Katarínke. Počas slúženia svätej omše nás sprevádzal katarínkovský zbor s ich piesňami. Účasť bola v režime OP.

Po svätej omši nasledovalo agapé, ktoré bolo len pre očkovaných dobrovoľníkov projektu. Uskutočnilo sa vo vonkajších priestoroch františkánskeho nádvoria. Počas celého podujatia nás sprevádzala dobrá atmosféra ešte viac umocnená týmto miestom, keďže katarínkovci majú k františkánom veľmi blízko. Najmä pre túžbu žiť počas letných družín ako rehoľníci v bývalom františkánskom kláštore.

Skvelá atmosféra prevládala počas celého podujatia. Ľudia sa mohli zapojiť do hlasovania o najlepšie meme z letných družín, alebo si aj odniesť nejaký zo suvenírov.

 

Obmedzenia na Katarínke 28-29.máj

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste zvážili návštevu Katarínky a jej blízkeho okolia počas piatkového poobedia 28.5. a celej soboty 29.5. Budeme realizovať prípravné práce na letnú sezónu vrátane úpravy terénu, čistenia okolia a upratovania veže. Ak sa predsa len rozhodnete v tomto termíne navštíviť Katarínku, tak vás prosíme, aby ste rešpektovali realizáciu prác a pripravili sa na zvýšený hluk a obmedzený prístup do veže či k ohniskám. Ďakujeme za pochopenie.