Plán prác na Katarínke na letnú sezónu 2015

Záchrana kostola a kláštora sv. Kataríny pokračuje aj počas letnej sezóny 2015.

Čo nás čaká tento rok?

Už takmer posledné prípravy na sprístupnenie veže turistom, ako

  • oprava záklenkov veľkých okien na 5. poschodí veže,
  • pokladanie dlažby na vyhliadkovom 6. poschodí,
  • a poskladanie chýbajúcej podlahy na 2. podlaží a dokončenie drevených schodísk.

Z minulého roka v kostole pokračuje

  • oprava hlavíc pilierov v lodi kostola,
  • murovanie dlhého múru v presbytériu,
  • a plánujeme tiež realizovať murárske „expetimenty“ na severnom múre kláštora.

Ďalej sa posunú aj práce v kláštore, najmä

  • oprava koruny vysokého tenkého múru v strede kláštora,
  • a priebežné škárovanie muriva.

Nespí ani archeológia. Bude pravdepodobne naďalej prebiehať dôkladný prieskum druhej krypty v lodi kostola a bude tiež realizovaná malá sonda v rohu veže.