Práce 2010-2017

2010 – 2017 | 2000 – 2009 | 1994 – 1999


2017 (júl-september)

 • hasenie vápna, 9 ton
 • škárovanie záklenkov okien na 1. a 2. poschodí veže
 • oprava hlavice piliera v lodi – v severovýchodnom rohu
 • škárovanie a omietkovanie exteriéru kostola, západne od veže vrátane vstupu do veže
 • hĺbkové škárovanie južného múru presbytéria z oboch strán, rozobratie a vymurovanie a zatrávnenie koruny (foto)
 • omietkovanie vo východnej časti kláštora (posledné 3 cely aj chodba)
 • archeológia
  • objavené schody do druhej krypty a kamenné články
  • vo výkope pre hromozvod objavená základňa sochy kalvárie, vľavo od vchodu do kláštora

2016 (júl-september)

 • dokončenie veže
  • dokončenie pochôdznej dlažby na streche
  • osadenie 2 kovových točitých schodísk so zábradliami – z prízemia a na strechu
  • dokončenie všetkých zábradlí a uzamykateľných poklopov
 • konzervácia bočných múrov presbytéria (foto)
  • zapadný múr vymurovaný až nad úroveň terénu, tvorí prirodzenú prekážku
  • východný múr kompletne rozobraný (viď 2010) a namurovaný opäť „na sucho“ z celých tehiel na šírku 60cm (3 tehly), z jednej stany zasypaný – múr je murovaný „na sucho“ bez malty, keďže nie je známy jeho presný priebeh ani poloha prípadných dvier
 • rekonštrukcia druhého veľkého záklenku na boku lode, ktorý tvoril prechod do bočných kaplniek (foto)
 • oprava hlavíc dvoch pilierov v lodi – v juhozápadnom rohu
 • archeológia
  • odkrytie poškodených prízemných častí tzv. T-čkových múrov v kláštore popri krížovej chodbe, stabilizácia domurovaním (výskum zároveň ukázal, že múry boli pravdepodobne súčasťou staršieho kláštora alebo ohrady prvých kláštorných objektov)
  • začistenie ešte nedoskúmanej druhej krypty v lodi, prekrytie trvácimi a pevnými plechovými profilmi a sutinou

2015 … 2010

 • postupne dopĺňame …