Práce 2000-2009

2010 – 2017 | 2000 – 2009 | 1994 – 1999


2009 – 2007

 • postupne aktualizujeme

2006 – Konzervácia južného múru lode kostola (júl-september)

 • statické zaistenie a stabilizácia koruny východného múru premurovaním do hĺbky cca 60-70 cm a jej biosanácia – opätovné zatrávnenie pôvodným substrátom z koruny múru (foto)
 • konzervácia a statické zaistenie dvoch interiérových pilierov pomocou kotiev – závitových tyčí a kotevného systému HILTI HIT-HY150
 • čiastočná rekonštrukcia a konzervácie tehlových ríms pilierov
 • statické zaistenie výplne zamurovaného okna pomocou skrytých kotiev – zabezpečenie v súčasnej (mierne vyklonenej) polohe
 • rekonštrukcia nadokenných oblúkov (dva tehlové oblúky murované na debnení, rozpierajúce časti východného múru v spodnej časti okien)
 • rekonštrukcia ostenia okna – výška rekonštruovaného ostenia 2m – použitím ručne opracovaného travertínu (presne podľa pôvodného stavu)
 • rekonštrukcia tehlových a travertínových oblúkov okien – doplnením chýbajúcich častí tehiel a travertínových kameňov, príp. vyklinovaním
 • kompletné vyškárovanie muriva z interiérovej aj exteriérovej strany

2005 – Konzervácia a statické zaistenie veže kostola (júl – august)

 • zaistenie statickej poruchy – vertikálnej 15m dlhej trhliny vo veži spôsobenej (niekoľkonásobným) zasiahnutím bleskom. Zaistenie bolo realizované „preštrikovaním“ kovovými kotvami a vyplnením trhliny murivom
 • doplnenie vypadaného nárožia veže (vertikálne vypadnutie materiálu vo výške 18-25), pričom šošovkovitá výmurovka nárožia bola kotvená 36 kotvami – závitovými tyčami a chemickou kotvou HILTI HIT-HY150 (foto)
 • zrekonštruovanie oblúka a parapetu južného okna vo veži
 • konzervácia trojuholníkového štítu priľahlého ku veži (vo výške 10-22 m)
 • rekonštrukcia deštruovanej tehlovej koruny veže vo výške cez 30m
 • konzervácia dodatočnej šikmej tehlovej podmurovky krovu pochádzajúcej z neskorších prestavieb kostola – zaistená zapustenými oceľovými konzolami zabraňujúcimi zosunutiu a kompletne premurovaná a preškárovaná
 • rekonštrukcia otvorov po pôvodných drevených trámoch lešenia a krovu v trojuholníkovom štíte
 • zachovanie hniezdiska sokola myšiara (Falco tinnunculus) v otvore štítu a jeho zrekonštruovanie. Hniezdo bolo počas konzervačných prác osídlené práve vylietavajúcimi mláďatami, preto boli práce orientované do iných častí a po ich vyletení 12.7. bolo murivo zaistené. Takisto bolo zachované hniezdisko krkavcov čiernych (Corvus Corax)
 • osadenie dvoch bleskozvodov (vrátane revíznej správy) na zabránenie ďalšej deštrukcie spôsobenej bleskami
 • odstránenie prehnitých dubových trámov vo veži ohrozujúcich návštevníkov, zdravšie trámy boli ponechané v pôvodnej polohe
 • presné zameranie veže (interiéru) za účelom budúcej rekonštrukcie drevených podlaží