Otvorená krypta a netradičný koncert pritiahli na Katarínku stovky ľudí

V piatok 14. augusta sme sa vo večerných hodinách zapojili do celoslovenského podujatia Noc hradov a zrúcanín, organizovaného členmi združenia Zachráňme hrady na viacerých hradoch a pamiatkach po celom Slovensku. V priebehu siedmich hodín navštívilo ruiny františkánskeho kostola a kláštora na Katarínke pri Dechticiach cez 600 návštevníkov a priaznivcov.

Najväčším lákadlom sa napokon ukázala návšteva krypty, ktorá bola sprístupnená len počas tejto noci a to po prvýkrát od jej objavenia a preskúmania v roku 2000. Návštevníci sa mohli priamo v kryte dozvedieť o jej histórii, o významných grófskych rodoch v nej pochovaných ako aj to, prečo bola napokon zasypaná a ako došlo ku jej objaveniu.
Veľká časť návštevníkov sa zúčastnila na slávnostnej na svätú omši priamo v ruinách kostola.

Po krátkom oficiálnom príhovore pokračoval program originálnym koncertom. Pri stmievaní loď kostola rozozvučali tóny vokálno – inštrumentálneho súboru Františkánska Schóla Bratislava. Štrnásťčlenné zoskupenie v rámci komorného koncertu predstavilo hudobné diela františkánskych autorov Jozefa Řeháka a Gaudentia Dettelbacha z obdobia 18. a 19. storočia, ktoré kedysi zneli aj múrmi Katarínky a členovia Františkánskej Schóly ich po viac než dvoch storočiach opäť vzkriesili k životu. Na koncerte zneli okrem kvinteta bratov františkánov aj soprán Hildy Gulyásovej a basbarytón Tomáša Šelca. Zoskupenie dopĺňali organ, sláčikové a dychové nástroje a pomohli vytvoriť skvelú dobovú atmosféru františkánskej hudby.

Podujatie pokračovalo už za úplnej tmy nočným turistickým sprevádzaním netradične nasvietených ruín o histórii tohto pútnického miesta, ďalšími vstupmi do krypty a občerstvením, ktoré pre návštevníkov pripravili dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka. Potešil nás mimoriadny záujem návštevníkov, ktorí prišli aj napriek vysokým teplotám. Nechýbali rôzne vekové kategórie, ani rodiny s deťmi, ktoré boli ochotné aj putovať nočným lesom na Katarínku za netradičným zážitkom.