Ukončenie letnej sezóny 2015 na Katarínke

6. septembra sme ukončili letnú pracovnú sezónu na Katarínke.

Pracovať ešte budeme na jesenných víkendových akciách, ale gro prác hlavnej sezóny je ukončené.
Čo sa nám podarilo dokončiť?

Veža:

  • tesárske práce: drevené schody (na 2., 3., 4., a 5. poschodie) sú už všetky hotové, chýbajú už len zábradlia na dvoch zo štyroch schodísk a zábradlia okolo otvorov. Boli vykresané všetky stĺpiky (14 ks) a pripravené madlá na chýbajúce zábradlia, dokončia sa v lete 2016.
  • najvyššie 5. poschodie – zvonové – bolo komplet premurované a opravené, vysekaných a vymenených či doplnených boli desiatky tehiel, zrekonštruované boli nadokenné záklenky, fixovali sa omietky a komplet sa preškárovali všetky steny

Kláštor – tri rôzne pracoviská:

  • tzv. „Pondusov múrik“ – teda severný múr severného krídla kláštora aj s reprezentačným vchodom do kláštora (smerom k veži kostola) – bol odkopaný, celý hĺbkovo premurovaný (bol rozpadnutý do hĺbky) a realizoval sa na ňom technologický experiment, ktorého podstatu je, že každý 1.5m úsek je namurovaný inou vápennou zmesou (čistou resp. nadstavenou bielym cementom, trassovým cementom, metakaolínom, zeolitom a tehlovou drťou), koruna je riešená v troch variantoch – bez ochrany, s ochranou zatrávnením a s prekrytím celtou. Keďže ide o exponovaný múr, ktorý bude z jednej strany kompletne prisypaný, hrozí vymŕzanie malty a v podmienkach Slovenska zatiaľ nie je preverená technológia riešiaca túto situáciu – tak to skúšame experimentálne v spolupráci s firmou Obnova s.r.o.
  • „T-čkový múr“ uprostred stojacej časti kláštora bol kompletne premurovaný a preškárovaný do pôvodnej podoby, koruny múrov boli zatrávnené a omietky boli prichytené.
  • „L-kový múr“ teda východná časť kláštora – bola po intenzívnej minuloročnej konzevrácii tento rok dokončená – konzervovali sa špalety nižších okien, osadili sa novovykresané trámy do konštrukčných otvorov statického systému kláštora, domurovala sa vyčnievajúca časť priečky a fixovali sa omietky.

Interiér kostola:

  • dva piliere v juhovýchodnej časti kostola – oprava hlavíc pilierov, zatrávnenie. Piliere boli v roku 2006 opravované, avšak vtedy ešte neboli zatrávnené. Kontrolou a opravou poškodených častí malty sme sa presvedčili, že zatrávnenie je skutočne nevyhnutné a pomáha malte vyzrieť bez toho, aby sa rozpadala.
  • presbytérium kostola – jeho západný múr pri skale sa o čosi vytiahol na úroveň exteriérového terénu

Pamiatkové výskumy:

  • Archeologický výskum bol tento rok realizovaný v menšom rozsahu – vo veži kostola (pre osadenie päty budúceho schodiska do pevného betónového základu) cca 1×1.3m a dohľad pri odhaľoaní a konzerácii S kláštorného múra (tzv. Pondusov múrik).
  • Stavebno-historický výskum sa realizuje na stojacom objekte kláštora; očakávame, že vo variantoch dá odpoveď na otázky možného budúceho väčšieho odkrytia tohto krídla kláštora alebo jeho čiastočnej rekonštrukcie či konzerovania iba v súčasnom stave.