Deň otvorených dverí na Katarínke 5.7.2012 – ako bolo

Vo štvrtok 5. júla 2012 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme organizovali už jedenástykrát Deň otvorených dverí na Katarínke.

Napriek už niekoľkodňovému tropickému počasiu na Katarínku prišlo okolo 800 návštevníkov.

Program začal slávnostnou sv. omšou, ktorú spolu slúžili nový dechtický kňaz Daniel Vachan a ako slávnostný kazateľ františkán Felix Mária (Zénius).

Po sv. omši bol predstavený projekt Katarínka, výsledky uplynulej sezóny 2011 ako aj plány pre túto aktuálnu sezónu.
Veľký úspech opäť získalo improvizované historické divadelné predstavenie o histórii Kláštora sv. Kataríny: „Jak to bolo s Katerinu“.
Aby sa návštevníci nerozutekali hladní, podávali sme skvelý guláš za dobrovoľný príspevok.

Celé zvyšné popoludnie potom mohli návštevníci, predovšetkým deti, stráviť v svätokatarínskych cechoch a tvorivých dielňach (cech drotársky, rybársky v rybníkoch svätokatarínskych, farbiarsky, lukostrelecký, drevorezbársky, vyšívací, klincovací, futbalový, archeologický, lanový, spoznávaco-sprevádzací a papyrusový).

Tu môžete zhliadnuť a objaviť atmosféru tohoto vydareného dňa:
https://picasaweb.google.com/…/Katarinka2012DenOtvorenychDveri…

Ďakujeme všetkým Katarínkovcom, ktorí prispeli ku skvelej organizácii tohto dňa (bolo ich cez sedemdesiat) a tiež rodičom Rusinovým a Šnajdarovým za skvelý guláš.