Letné práce rozbehnuté – čo chceme spraviť v sezóne 2012

Letná dobrovoľnícka sezóna na Katarínke nám naplno beží a dobrovoľníci (ktorých je tento rok rekordný počet) už naplno pracujú na Katarínke.

V letnej sezóne 2012 prracujeme na viacerých pracoviskách a prioritách.

Dokončujeme konzerváciu fasády veže – konkrétne špaliet okien na hlavnej severnej fasáde:

Zároveň vo veži chceme zrekonštruovať všetky podlažia do pôvodnej podoby – ručne kresanými dubovými trámami. Toto leto bude posledná šanca vidieť nás kresať posledné štyri trámy.
Tieto trámy budeme dostávať na podlažia až do výšky 30 metrov pomocou nášho ručne vyrobeného rumpálu – zdvíhacieho zariadenia na spôsob historických“žeriavov“.
(Rumpál v akcii počas minulej sezóny 2011: http://www.youtube.com/watch?v=UFZiAumqpPk&feature=plcp)

Nové – vyhliadkové – podlažie bude zároveň zapustenou strechou, koruna múru veže bude tvoriť prirodzené zábradlie , a tak nebude zmenená silueta ruiny kostola sv. Kataríny. Toto nové podlažie budeme budovať z dubových trámov rezaných na gátri, aby sme odlíšili pôvodné konštrukcie (obnovované ručne) od novotvarov (spracované strojovo): materiál už je pripravený pod vežou:

Pracovať sa však bude aj v presbytériu kostola – na archeologickom výskume – pri dokončení výskumu predchodcu kostola – veľkej gotickej kaplnky, presnejšie jej západného múru a severného vchodu.

Posledné väčšie murovanie na lodi kostola by sme mali dokončiť už túto sezónu – na východnej časti štítu lode kostola (do výšky cca 12 metrov) a samozrejme budeme pokračovať aj v murovaní a škárovaní prízemných častí kostola.

A tento rok prišiel na rad aj tzv. „Pondusov múrik“ – teda zvyšky severnej fasády severného krídla kláštora, ktorý sa zachoval len do výšky cca 1 metra.