Hlavná letná sezóna 2010 ukončená!

Začiatkom septembra sme ukončili hlavnú pracovnú sezónu tohto roka. Pokračovať budeme ešte víkendovými prácami.

Jedným z výsledkov tohtoročného snaženia je záchrana štukovej výzdoby a záklenku v bočnom múre lode kostola. Bol to prechod do niekdajšej bočnej kaplnky. Stav bol alarmujúci a hrozilo zrútenie a zničenie štukovej výzdoby na múre.

Po vymurovaní špaliet prechodu a zaklenutí plným (polkruhovým) oblúkom pomocou tehiel sa ohrozené murivo podarilo podmurovať a stabilizovať.