Pamiatková obnova a technológie

Obsah:


Konzervačné práce a statické zaisťovanie

2017 (júl-september)

 • hasenie vápna, 9 ton
 • škárovanie záklenkov okien na 1. a 2. poschodí veže
 • oprava hlavice piliera v lodi – v severovýchodnom rohu
 • škárovanie a omietkovanie exteriéru kostola, západne od veže vrátane vstupu do veže
 • hĺbkové škárovanie južného múru presbytéria z oboch strán, rozobratie a vymurovanie a zatrávnenie koruny (foto)
 • omietkovanie vo východnej časti kláštora (posledné 3 cely aj chodba)
 • archeológia
  • objavené schody do druhej krypty a kamenné články
  • vo výkope pre hromozvod objavená základňa sochy kalvárie, vľavo od vchodu do kláštora

Materiály a technológie

 • Na konzerváciu a škárovanie používame v súčasnosti mierne nadstavovanú maltu z haseného ležaného kusového vápna, ktoré si sami hasíme. Posledné hasenie sa konalo v júli 2017.
 • Malta je v pomere 1:4:12 až 1:8:24 – biely cement : hasené ležané vápno : drť z neďalekého kameňolomu (fr. 0-4 až 0-8 – upravuje sa podľa frakcie pôvodnej malty)
 • Na miestach nevyžadujúcich rýchlejšie vytvrdzovanie pre ďalší postup je cementová zložka vynechávaná.
 • Koruny múrov – vápenná malta nevykazuje vhodné vlastnosti na vrchné ukončenie múrov a už po jednej sezóne vplyvom striedania teplôt a zmrazovacích cyklov – obzvlášť pri pokrytí snehovou „špongiou“ dochádza ku rozdrobovaniu. Toto nastáva tiež v prípadoch, ak zmes obsahuje málo väčších zŕn plniva a priveľa prachovej zložky. Preto od roku 2006 (po vyhodnotení experimentu z r. 2003 dokazujúcom vhodnosť riešenia) koruny múrov zatrávňujeme pôvodným trávovým substrátom, odloženým pri rozoberaní narušených korún múrov.
 • Na drevené prvky používame drevo toho istého druhu ako bolo pôvodné (pokiaľ to bolo možné zistiť z fragmentov). Zatiaľ sa ukazuje že bolo používané výlučne dubové drevo. Na miestach, kde sme pôvodné drevené preklady nahrádzali, sme používali ručne tesané čerstvé (inak by sa tesať nedalo) dubové drevo.
 • Prvky drobnej architektúry pre návštevníkov (lavičky, tabule) sú z dreva červeného smreka (smrekovec opadavý). Pohľadové pútače na tabuľky zamyslení (šikmo zrezané pne) sú z dubu, osadené pomocou železných pozinkovaných konzol z firmy DONAU METALLWAREN s.r.o., Dobrá Voda (bežne k dostaniu v obchodoch) do klasického betónu.