Svätokatarínske Hody už 22.11.

Srdečne vás pozývame na Svätokatarínske hody

pri príležitosti sviatku svätej Kataríny Alexandrijskej,patrónky niekdajšieho kostola a kláštora na Katarínke.

Spoločne si sviatok svätej panny a mučenice pripomenieme a oslávime v stredu 22.11.2023 v Kostole zvestovania Pána u františkánov v Bratislave.

Môžete sa tešiť na slávnostnú svätú omšu o 19:30 a po nej pozývame posilniť telo do refektára františkánskeho kláštora na pripravené agapé. V jeho priestoroch si taktiež budete môcť za dobrovoľný príspevok zakúpiť aj suveníry v predajnom stánku, či okúsiť tradičné hodové občerstvenie. 

Tešíme sa na vás už 22.11. 2023