Plán prác pre sezónu 2020

Pre pracovnú sezónu 2020 sa plánujeme zamerať predovšetkým na kláštor.

Archeológiou odkryjeme v kláštore 4 sondy. Prvé dve sa zameriavajú na odkrytie priebehu ohradového múra kláštornej záhrady a nadväzujú z oboch strán na práce obnovy múru z minulých rokov. Na archeologický výskum budú nadväzovať konzervačné murárske práce. Ďalšie dve sondy budú skúmať nárožia veľkého nádvoria v styku s kláštorom a vstup z kláštora na nádvorie.

V JV časti stojaceho kláštorného krídla budeme pokračovať v konzervačných a sanačných prácach. Cieľom je konzervácia a statická stabilizácia ruiny. Obnovíme padnutý okenný záklenok, do múrov vložíme ručne kresané dubové trámy a nadviažeme na pôvodný, obnovovaný dreveno-kovový ťahadlový systém.

V lodi kostola plánujeme osadiť poklop na vstup do krypty a zábradlie pre bezpečnú prevádzku, po čom bude možné tzv. „Veľkú kryptu“ sprístupniť turistom.