Informácie o návšteve sprístupnenej veže na Katarínke

Veža na Katarínke je teraz (mimo letnej sezóny) zatvorená. Otvorená bude len v určených termínoch – pozri v pravej časti stránky – Najbližšie otvorenie veže na Katarínke. Alebo, sledujte našu Facebook stránku.
Viac informácií o veži nájdete v sekcii Veža.