Informácie o návšteve sprístupnenej veže na Katarínke

Veža na Katarínke je teraz (mimo letnej sezóny) zatvorená. Otvorená bude len v určených termínoch – pozri v pravej časti stránky – Najbližšie otvorenie veže na Katarínke. Alebo, sledujte našu Facebook stránku.

Podmienkou je priaznivé počasie. Vstupy bývajú približne každú celú hodinu*, pričom vstupy sú možné len s 2 sprievodcami a maximálne 16 návštevníkov naraz.

Deti nad 130 cm len v sprievode dospelého, len 1 dieťa na 1 dospelého* (vzhľadom na nutnosť neustáleho dohľadu a strmé schody až do výšky 30 m).

Štandardná prehliadka trvá 25-40 min.


* Negarantujeme permanentné sprístupnenie v tomto čase – závisí to od dispozície sprievodcov, počtu návštevníkov a počasia, v nepriaznivom počasí musí byť veža uzavretá. Aktuálne informácie o najbližšej prehliadke sú priamo na mieste pod vežou.

** Obmedzenie detí je z dôvodu strmých a dlhých schodov (takmer ako rebríky), takže treba, aby každé nedospelé dieťa bolo istené a dohliadané dospelým. Výškové obmedzenie malých detí je okrem strmosti schodov aj kvôli výške okenných parapetov, resp. výške okraja vyhliadky – viď foto. Menšie deti by nič ponad okraj nevideli a nemôžu sa zdvíhať na rukách.