Práce v lete 2014

Ďalšia letná sezóna na Katarínke je úspešne za nami. Farebné listy zo stromov už padajú na múry kostola a kláštora a pomaly predpovedajú príchod zimy.

Dúfame, že tento rok nad zimou vyhráme a kvalita našej práce sa ukáže silnejšia ako mráz. Čo sme teda tento rok stihli?

Presbytérium

V presbytériu sa opravoval západný múr. Postupne sa do neho zapojili všetky družiny vrátane búračky, takže to bola ozajstná tímová práca. Jeho značná časť sa musela vybúrať, lebo bola staticky odtrhnutá od svojej zadnej časti a časom hrozilo jeho zrútenie. Opravila sa aj nasucho murovaná časť oltára, ktorú sme následne zatrávnili.

Problémom bol aj voľný prístup k staticky nezaisteným pozemným múrom.

Koruna veže

Na korune sme doplnili chýbajúce tehly a opravili uvoľnené. Taktiež sa nám podarilo zatrávniť tri zo štyroch strán. Týmto by mala byť koruna veže už takmer úplne pripravená na svoju budúcu úlohu vyhliadky. Taktiež bude zaujímave vidieť ako veľmi pomohlo zatrávnenie, keďže jedna strana ostala voľná pre porovnanie.

Tesárske práce vo veži

Vo veži sa pokračovalo v osádzaní podláh a schodníc. Podlahy sú hotové už na všetkých poschodiach, okrem druhého. Pribudli schody z 3. poschodia na 4. poschodie, kde je takisto aj prvé zábradlie. Vytesané a pripravené na osadenie sú aj ďalšie schodnice a podlahové dosky.

Tiež sme vymenili poškodený trám (prasknutý pri sušení, tzv. „výmena“) aj s ďalšími dvoma pozdĺžnymi na druhom podlaží a upravili sme ich vzájomné osadenie.

Piliere

Tento rok sme stihli aj preškárovať a staticky zabezpečiť koruny 2 pilierov v lodi kostola. Opravili a zatrávnili sa taktiež rímsy týchto pilierov, ktoré boli poškodené vplyvom počasia. Nahradili sa popadané tehličky a preškárovali sa tie, kde bola vypadaná malta. Podarilo sa nám aj pozachytávať poškodené omietky.

Pred a po:

Kláštor

V kláštore sa pokračovalo v konzervovaní západného a juhozápadného múru. Nadviazalo sa na prácu z minulého roka a podarilo sa tieto steny takmer úplne dokončiť. Nachádzalo sa tu veľa murovania a dopĺňania tehál. Tento rok sa nerobil žiaden záklenok, ale zato sa vytiahlo veľa špaliet a veríme, že raz si nájdeme čas aj na domurovanie výklenkov. Rozoberanie korún bolo náročné, ale vďaka veľkému nasadeniu všetkých družín sa to podarilo.

Popri tom sa dokončilo aj viacero bočných projektov. Podmuroval sa roh jedného z múrov, ktorý bol statikom označený ako ohrozený. Vložilo sa viacero trámov na pôvodné miesta a taktiež bol podmurovaný takzvaný Mancov oblúk.

Dobrovoľnícke akcie na Katarínke

Tento rok sa uskutočnili aj dve dobrovoľnícke akcie, a to DELL teambuildingy. Dve skupiny pracovníkov z IT priemyslu prišli a urobili hodný kus roboty, za čo im patrí veľká vďaka. Dúfame, že sa takéto akcie budú opakovať častejšie.

Samozrejme, Katarínka nie je len o PRÁCI. Je to o všetkých jej 4. pilieroch, teda aj o ĽUĎOCH a SPOLOČENSTVE, DUCHOVNE aj o Katarínke AKO MIESTE, ktoré opäť opeknelo.

Múry plné života

Rozpadnutý záklenok zapadaný sutinou, zakonzervované nárožie špalety okna, trám umiestnený v kaverne, tehly úplne vyhlodané časom, vysekávanie na poltehlu a domurovávanie. Pozrite si túto prezentáciu, ktorá ukazuje krásu múrov Katarínky.