Výročná Správa O.Z. Katarínka za rok 2021

Občianske Združenie Katarínka má za sebou 27 rokov aktivít, a ako každý rok, aj tento zverejňujeme našu výročnú správu za uplynulý rok. Viac info priamo vnej: