Pozvánka: Noc hradov a zrúcanín

V noci zo soboty na nedeľu 17. augusta sa v areáli ruín kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej uskutoční už tradičné letné podujatie Noc hradov a zrúcanín. Podujatie je súčasťou verejných osláv 25-ročnice projektu, ktorú slávime práve toto leto. Aj tento rok budeme začínať sv.omšou, ktorú bude slúžiť vdp. Branislav Popelka „Beren“ . Po nej bude nasledovať koncert Komorného orchestra ZOE. Tento orchester už raz u nás s veľkým úspechom účinkoval a preto nám veľmi pasuje aj do slávnostnej atmosféry osláv 25 rokov projektu záchrany Katarínky.

Noc_hradov_a_zrucanin_2019_v04

Okrem sv. omše a umeleckého zážitku z koncertu bude súčasťou programu aj nočné sprevádzanie, „katarínkovské“ občerstvenie a priestor na tichú adoráciu.

Program:
19:30 sv. omša
21:00 koncert Komorného orchestru ZOE
Nočné sprevádzanie