Vyhlásenie dobrovoľníkov projektu Katarínka

Milí priatelia, priaznivci, vážená verejnosť,

22 rokov trvania dobrovoľníckeho projektu Katarínka prinieslo mnoho príbehov a spojilo životy viacerých z nás. Počas tohto obdobia sa na projekte vystriedalo 1 600 dobrovoľníkov. Pre mnohých sa Katarínka stala súčasťou života, tzv. „srdcovkou“ a radi sa na Katarínku vraciame aj po rokoch odovzdávať svoje skúsenosti ďalším dobrovoľníkom a návštevníkom Kostola a kláštora sv. Kataríny.

Na projekte sme spolupracovali s mnohými odborníkmi a 22 rokov prác (najmä v letných mesiacoch), by sme nepotiahli, keby sme nerobili naše kroky dobre a odborne. Za toto obdobie sme vykonali množstvo viditeľnej aj neviditeľnej práce, vždy pod gesciou odborníkov (pamiatkári, statici, historici, archeológovia…) a pod dohľadom kompetentných úradov. Radosť dobrovoľníkov, oduševnenie, zmysel ktorý vidíme, vzťah k prírode, k histórii, spoznávanie ľudí, tzv. štyri piliere Katarínky (spoločenstvo, práca, duchovno a genius loci), to nás vždy motivovalo a posúvalo ďalej v namáhavej, no vďačnej práci. Z nej sme nikdy nemali iný vedľajší prínos, ale oveľa cennejšie priateľstvá, zručnosti a nezabudnuteľné zážitky.

Posledné udalosti zasiahli zrejme každého z členov, ktorí niekedy na Katarínke boli. Všetky okolnosti sú predmetom odborného vyšetrovania a preto odmietame špekulácie a informácie, ktoré sa za posledný čas objavili zo strán mimo vyšetrovateľov a aktívnych členov združenia. Veríme a vieme, že v dobrej vôli sa budeme v projekte Katarínka podieľať na objasnení vzniknutej nehody, pretože je v našom záujme byť korektní a našim záujmom je tiež zabrániť podobným situáciám do budúcnosti. Sme dobrovoľníci, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu vo svojom voľnom čase. Mnohí máme rodiny, svoje pracovné, či študijné aktivity a popritom nás spája chuť pomáhať, byť prínosom pre mládež a spoločnosť v oblasti ďalšieho rozvoja, duchovna, histórie, či kultúry a budovania odkazu pre ďalšie generácie.

V tejto chvíli vás naďalej prosíme o modlitby za nášho priateľa, nadšeného dobrovoľníka, syna, brata, člena rodiny a za jeho rodinu a priateľov. Našimi podpismi zároveň vyjadrujeme podporu OZ Katarínka

Ďakujeme za podporu a modlitby.

Dobrovoľníci z Katarínky:
Meno a priezvisko Na Katarínke od roku
Mária Rusinová 2007
Dano Čechovič 2013
Katarína Kováčová 2013
Kristína Mesková 2015
Mária Gergelyová 2015
Miloš Jedlička 2015
Viktória Kohutiarová 2016
Michal Cimbala 2016
Ľuboslav Blišák 2012

Meno a priezvisko Na Katarínke od roku
Mária Nováková 2014
Dominik Rypák 2009
Peter Mošať 2014
Elena Hrudková 2007
Dominika Gábiková 2005
Andrej Ruman 2009
Denisa Kopačková 2014
Michaela Starekova 2015
Ján Hajduch 2004
Ľudovít Kubán 2014
Štefánia Vargová 2011
Roland Szabo 2009
Lenka Kytýrová 2015
Alžbeta Malovcová 2013
Andrej Hanušovský 2016
Monika Rusinová 2008
Zuzana Čermanová 2004
Andrej Fogelton 2011
Daniela Tkačíková 2014
Michal Hruška 2008
Andrej Hubinský 2011
Marek Poláčik 2006
Michaela Holičová 2016
Rastislav Dobšovič 2014
Pavol Blaho 2015
Stanislav Šulc 2015
Mária Búciová 2016
Miriam Brišová 2015
Peter Géze 2010
Anežka Rusinová 2010
Silvia Nosálová 2014
Aleš Kludil 2016
Slavomíra Hrnčiarová 2015
Veronika Pétiová 2005
Dzvinka Loboda 2015
Lubomir Svorca 2015
Eva Tóthová 2013
Monika Michalcová 2014
Markéta Lebánková 2016
Katarína Vlkovičová 2014
Alžbeta Smrtičová 2007
Tomáš Bendžala 2009
Terézia Melová 2011
Silvia Prelovská 2005
Tomáš Veselovský 2008
Zuzana Stohlová Kiňová 2005
Katarína Kňažíková 2015
Oľga Mutňanská 2005
Peter Jašo 2012
Stanislav Hruška 2001
Ján Chvostáč 2008
Veronika Jágerová 2014
Ingrida Sojková 2013
Ivana Vidličková 2008
Ines Inczingerová 2010
Dominik Lukáč 2015
Maria Rusinova 2011
Šárka Drábková 2016
Jakub Jurga 2012
Erika Fialová 2014
Zuzana Horváthová 2014
Monika Grančičová 2012
Jakub Pšeno 2014
Tomáš Baláž 2015
Tomáš Tančibok 2015
Mária Šnajdarová 2007
Miriam Hergovičová 2016
Veronika Kubicová 2013
Norbert Šnajdar 2006
Kristina Dobrovodova 2007
Gabriela Plavnická 2014
Marcel Gerčák 2009
Anna Štepunková 2016
Katarína Pečivová 2014
Andrea Dovalová 1998
Mária Pénzešová 2011
Barbora Halajová 2014
Miroslav Václavík 2012
Zuzana Jirásková 2016
Mária Mikušová 2013
Katarina Ciferska 2015
Dominika Eglyová 2016
Katarína Nemcová 2014
Juraj Mikuláš 2016
Martin Vitáloš 2014
Oliver Krajčovič 2016
Lenka Lopatková 2015
Elena Mišeková 2016
Angela Suplatova 2011
Paulína Pisarovičová 2006
Zuzana Mannová 2012
Ján Jendrichovský 2012
Eva Staroňová 2015
Zuzana Barochová 2012
Mária Balúnová 2015
Matej Krajčovič 2011
Veronika Aksamítová 2015
Ján Horniak 2013
Anastázia Hamadejová 2011
Michal Bachraty 2016
Jan Mikulas 2014
Marcela Novomeská 2012
Martin Dvorecky 1999
Vojtěch Kaska 2012
Martin Pétery 2006
Pavol Pös 1996
Sebastián Valach 2015
Petra Veliskova 2014
Veronika Štibraná 2013
Vanda Mikulášová 2007
Michal Podolan 2012
Martin Karšňák 2002
Petra Molnárová 2016
Veronika Pistekova 2013
Monika Markušová 2000
Ondrej Zemko 2009
Jozef Gonšor 2014
Marek Belička 1998
Stefan Ondrejicka 2013
Adam Markus 2004
Rastislav Šimora 2014
Mario Paroha 1999
Martin Kucharovič 2015
Tomas Farkas 2016
Katarína Žemlová 2009
František Mészároš 1997
Patrícia Piešová 2016
Pavol Drela 2010
Zuzana Šticová 2015
Lucia Hlavatá 2014
Miroslav Švarc 1997
Daniela Ferenčíková 2010
Samuel Bačkády 2014
Ján Hudek 2013
Jozef Izakovič 2010
Eva Štefková 2009
Anna Tölgyessyová 2013
Terézia Letenajová 2008
Katarína Matejková 2011
Katarína Herbriková 2007
Michal Braško 2012
Monika Lachová 2003
Olga Caletkova 2002
Peter Koska 2014
Valter Schlegel 2001
Lukáš Mann 2012
Tamara Lebánková 2016
Zuzana Doktorová 2006
Jozef Rybár 2010
Magda Haršányiová 2003
Mikuláš Krippel 2004
Samuel Pšeno 2015
Eva Tornello Veselska 2006
Juraj Dovala 1996
Maria Slavikova 2009
Klára Skovajsová 2016
Katarína Rudincová 2012
Simona Stanková 2013
Gabriela Greifová 2011
Alexandra Matysakova 1998
Mária Tkačíková 2011
Jana Mikovčáková 2013
Michal Daniška 2007
Katarína Cepková 2001
Jana Gonsorova 2009
Ondrej Valigura 2004
Veronika Melicherčíková 2016
Zuzana Macková 2011
Martin Kalivoda 2014
PharmDr. Katarina Ralbovska 2002
Dominik Ruman 2003
Peter Béreš 1994
Marek Račev 2016
Eva Sochová 2013
Tomáš Vajda 2011
Jozef Gábik 2008
Andrea Gábiková 2008
Andrea Kosnáčová 2013
Jaroslav Doktor 2008
Jan Klein 2012
Šimon Sádovský 2012
Ing. Eva Stopková, PhD. 2009
Miroslav Blasko 2016
Lidka Kevická 2016
Petronela Majherová Šatková 2009
Katarína Mészárošová 1998
Veronika Prágerová 2012
Dominika Javorová 2015
Ľubica Paráková 2012
Mário Bosý 2001
Tibor Mocker 2014
Katarína Kasanova 2010
Daniel Pacalaj 2012
Terézia Koperdanová 2013
Ľuboš Hládek 2010
Mariana Máčajová 1998
Milada Gardianova 2012
Lucia Petrovičová 2009
Katarína Bilková 2012
Martin Ciesar 2013
Peter Korytár 1997
Branislav Mikuláš 2008
Jana Štefániková 2002
Martin Vojtek 2000
Jana Ostrochovská 1995
Alena Vechterová 2010
Anna Kamlárová 2010
Katarina Srankova 1998
Zuzana Hrúzová 2004
Marianna Riabcová 2011
Katarína Mliečková 2014
Anton Balla 2016
Katarína Vidékyová 1999
Peter Pénzeš 2004
Kamila Kucháriková 2015
Marián Herceg 2008
David Sasik 2015
Klaudia Valúšková 2014
Alžbeta Vlčeková 2014
Martina Bednáriková 2013
Ludovit Mydla 2012
Lucia Vávrová 2006
Dominika Knapp 2010
Karolína Mlynková 2011
Juraj Vidéky 1998
Andrea Füleová 1998
Andrea Bronišová 2008
Juraj Pisarovic 2012
Ildikó Hrtyan 2007
Tomáš Zacher 2009
Veronika Feketeová 2008
Štefan Pavlík 2001
Dušan Mišovec 2013
Zdenko Žiška 2000
Ivana Labancová 2013
Peter Rusina 2016
Mária Nagyová 2015
František Kadlečík 2013
Mária Nemcová 2016
Ing. arch. Katarína Bacigálová 1999
Martina Horváthová 2002
Adriana Sedláčkova 2015
Miloslava Lakoštíková 2000
Paulína Halušková 2014
Dušan Kutlík 1999
Michal Novomeský 2010
Mária Ondrkálová 2009
Katarína Andrášová 2009
Michal Máčaj 1995
Miroslav Vondrášek 2012
Andrea Benedeková 2013
Silvia Hackerova 1998
Zuzana Švehlíková 2011
Peter Feja 2009
Eva Rosikova 1997
Dorota Hurná 2015
Marianna Martinkovic 2007
Tereza Rehorčíková 2012
Zuzana Pavlíková 2000
Lucia Gondová 2001
Marta Barabášová 2014
Lucia Královičová 2005
Hana Malikova 2001
Diana Mišeková 2015
Tatiana Hučeková 1998
Kristína Šeligová 1999
Ľudmila Čechová 2007
Tibor Kádek 2004
Vanada Mihálová 2001
Dominika Ukropová 2007
Michal Jelínek 2011
Peter Hamza 1998
Katarina Tužinská 2007
Veronika Duricova 2008
Jozef Hrdlica 2009
Katarína Semanová 2007
Michal Herbrik 2009
Alica Szuhová 2016
Katarína Hrdlicová 2012
Mária Jozefovičová 2008
Lenka Bérešová 2003
Martin Benčič 2006
Zdenko Tkáčik 2006
Tomáš Vlček 2005
Katarína Koreňová 2008
Martin Matejka 2003
Dominika Bážová 2010
Katarina Trnkova 2005
Mária Ždánska 2012
Marian Lengyel 1995
Soňa Trubíniová 1995
Eva Lengyelová 1995
Antony Šuranský 1995
Michal Sukop 2009
Peter Peti 2010
Lenka Nemcová 2014
Klinovska Rebeka 2016
Róbert Hrdlica 2007
Igor Slotík 2011
Daniela Cerovská 2007
Zuzana Bernáthová 2000
Branislav Štellmach 2012
Dominik Furman 2012
Petr Červenka 2015
Janka kopiaryová 2012
Peter Zmeko 1996
Katarína Gonšorová 2016
Zuzana Gonšorová 2013
Terézia Sedláková 2016
Ján Kovalčík 2001
Ľubomír Füle 1997
Mária Mliečková 2014
Rudolf Habrda 2008
Ema Holásková 2014
Alena Kadecká 2015
Anna Holečková 2015
Klára Jediná 2016
Šimon Abel 2012
Martin Malik 2002
Martin Cimbala 2015
Katarína Rychtáriková 2010
Rastislava Rosinská 2013
Martin Rusina 2004
Petra Trojcakova 2006
Jakub Ukrop 2009
Dominik Pisarovič 2012
Alena Husárová 2006
Mária Petríková 2013
Pavol Rehorčík 2008
Juraj Vörös 2016
Ondrej Revák 2012
Anna Guthrie 1999
Andrea Kopániová 2005
Dominik Hajduch 2011
Tibor Pénzeš 2005
Juraj Gábik 2009
Branislav Popelka 2008
Zsófia Hrtyan 2013
Andrej Foltan 2002
Marta Ferencová 2006
Zuzana Toporova 2004
Zuzana Kubandová 2004
Lucia Kordosova 2007
Marcel Mraffko 1999
Mária Hamilton 1995
Jana Kaššová 1995
Monika Hricáková 2008
Petra Schwarz 1999
Mária Šeregiová 2006
Zuzana Sňahničanová 1996
Mária Brestovanská 2011

K vyhláseniu dobrovoľníkov projektu Katarínka a projektu Katarínka, vyjadruje svoju podporu tiež Rehoľa menších bratov Františkánov.