Aké práce nás čakajú počas letnej sezóny 2016?

Veľa ľudí si myslí, že na Katarínke sa „nič nerobí“ resp. že „nič vidideľné nepribúda“. Naozaj sa to tak môže javiť, nakoľko naše práce sú skôr zamerané na konzerváciu múrov. Tzn. keby sme to nerobili, viaceré múry by mohli byť už padnuté. Aj toto jedna z vecí špecifická pre projekt Katarínka.

ALE: Vedeli by ste si predstaviť na Katarínke strechu?
ALE: Páčilo by sa vám na Katarínke skôr pamiatka s ruinálnym charakterom, alebo obrovská budova uprostred lesa?
ALE: Kto by to celé zaplatil a vládal udržiavať?
ALE: Ako by ste mohli navštíviť areál kostola kláštora, keby bol uzamknutý?

Pozrime sa na to, aké ciele sme si na rok 2016 stanovili:

Je tu posledna etapa rekonštrukcie veže kostola na účely vyhliadky a príležitostných výstavných priestorov, ktorá bude zahŕňať najmä:

 • dokončenie schodísk a zábradlí
 • dokončenie vyhliadkového podlažia a kolaudácia
 • priebežné škárovanie interiéru

V kostole pokračujú z minulých rokov konzervačné práce:

 • oprava hlavíc pilierov v lodi kostola,
 • domurovanie dlhého múru v presbytériu
 • prieskum druhej krypty v lodi kostola

Ďalej v kostole plánujeme aj práce murárskeho charakteru:

 • rekonštrukciu záklenku na východnej strane kostola,
 • prestavbu „na sucho“ murovaného (t.j. bez malty) múru v presbytériu z kvalitnejších tehál,
 • hĺbkové škárovanie gotického múru pri oltári

Po minuloročnom zafixovaní posledných korún múrov kláštora nás čaká ešte

 • zachytávanie omietok
 • škarovanie prízemného muriva