Trávnice

Je to ďalšia tradičná a veľmi obľúbená akcia. Koná sa zvyčajne posledný májový víkend.

Predmetom akcie sú hlavne „katarínkovská tráva“ a  „trvalé trávnaté porasty“  ktoré  sa v máji už ťahajú do výšok.

V sobotu sa pracuje – kosí, hrabe ,krovinorezuje a inak upravuje. V nedeľu býva pripravená nejaké dobré akčné dobrodružstvo.

Nechýba ani duchovno – či už chvály alebo nedeľná sv. omša (konajúca sa často v sobotu večer).

Akcia je otvorená pre všetkých – treba sa nahlásiť.