Noc hradov a zrúcanín

Katarínka sa zapája aj do celoslovenského podujatia Noc hradov a zrúcaním, ktoré zastrešuje občianske združenie Zachráňme hrady. Cieľom podujatia je, aby si každý, kto vstúpi do ruinálneho priestoru večer (v noci), odniesol autentický zážitok pri svetle sviečok a petrolejok. Nechýba sprievodný program typu historická hudba, turistické sprevádzanie či možnosť vstupu do krypty.