Čo je to Katarínka?

Sú to ruiny starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ názov Katarínka).

Katarínka sa nachádza na západnom Slovensku v lesoch Malých Karpát 20 km severne od Trnavy neďaleko obcí Dechtice (do ktorej katastra kláštor patrí) a Naháč. Viac o polohe nájdete na stránke Kde je Katarínka.

Katarinka z JV
Kostol a Kláštor sv. Kataríny.
Pohľad od juhovýchodu (leto 2006)

Katarinka z JV
Kostol a Kláštor sv. Kataríny.
Pohľad od juhovýchodu (jeseň 2011)

 
Katarinka (zima)
Kostol a Kláštor sv. Kataríny.
Pohľad od západu

Katarinka z JZ
Prvý vizuálny kontakt pri výstupe na Katarínku z Naháča po žltej značke.

 
Obluk na Katarinke
Pohľad na južný štít z presbytéria
Hypoteticka rekonstrukcia Katarinky
Hypotetická rekonštrukcia pôvodného vzhľadu kláštora

 

alt
Nezvyčajný pohľad do lode kostola z južného štítu z výšky 20 metrov.

Kláštor sv. Kataríny, ktorý patril františkánskemu rádu, bol založený v roku 1618 na mieste prastarej gotickej kaplnky s cintonom ukrytej hlboko v malokarpatských lesoch, kde sa podľa legendy zjavovala svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. Rozsiahly barokový kláštorný komplex bol postupne rozširovaný a zveľaďovaný a patril k najvýznamnejším pútnickým miestam Ostrihomskej arcidiecézy. Katarínka bola miestom noviciátu františkánov a cieľom mnohých pútí pospolitého ľudu z ďalekého okolia. V sedemnástom storočí bola niekoľkokrát poškodená počas stavovských povstaní či tureckých vpádov, no vždy bola opravená a život v nej pulzoval ďalej. Čo však nedokázali vojská, to sa podarilo politike - v júli 1786 bol kláštor spolu so stovkami ďalších dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Rehoľníci museli toto miesto opustiť, inventár bol odnesený a zničený a kláštor začal pustnúť a meniť sa v ruiny. Zdalo by sa, že tu končí jeho zaujímavá a búrlivá história. Viac o histórii sa dočítate na týchto stránkach »»

Dnes možno vidieť ešte dobre zachované kostolné ruiny s vežou a zvyšky jedného krídla kláštornej budovy. Kláštor leží mimo hlavných ciest i významných turistických chodníkov, čo na jednej strane pomohlo k jeho zachovaniu v celkom dobrom stave (aj po dvesto rokoch chátrania stoja múry i veža kostola), no na druhej strane kláštor zostal ukrytý pred zrakmi i pozornosťou väčšiny milovníkov histórie a vzácnych pamiatok. Ale každý návštevník, ktorý sa ocitne pri týchto majestátnych ruinách je očarený ich krásou, dôstojnosťou i zvláštnou magickou atmosférou vyžarovanou niekoľkostoročnými kameňmi v majestátnom tichu okolitej lesnej pustatiny.

Keď ste sa dočítali až sem, určite vás zaujíma, čo je to projekt Katarínka a ako dejiny Katarínky pokračujú...

 

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica