Odborné

Aké metódy práce používame?

Zvyčajne sa snažíme používať tradičné metódy, rovnaké, aké existovali v 17. storočí. Či už je to výroba malty, ktorú miešame z haseného vápna, alebo ručne kresanie dubových trámov na obnovu veže. Vo výnimočných prípadoch používame aj modernejšie technológie (ako napríklad cementovú maltu), no vždy až po dôkladnom zvážení a porade s odborníkmi a pamiatkármi. Počas rokov fungovania projektu Katarínka sme zdokonalili viaceré metódy pamiatkovej obnovy, ako aj priniesli vlastné nápady, akým je biosanácia korún múrov.

Aké výskumy prebiehajú na Katarínke?

Na Katarínke prebieha celá škála výskumov. V prvom rade je to archeologický výskum a prebieha takmer počas celej histórie táborov. S ním je spojený výskum antropologický, ktorého cieľom je skúmať kostrové nálezy z archeológie. Keďže Katarínka je historická pamiatka, neustále prebieha aj historický výskum. Jeho súčasťou je aj dendrochronológia (určovanie veku stromov na základe letokruhov), pomocou ktorej sme zistili, že veža kostola je mladšia ako samotný kostol. Pravidelne sa kontroluje statika kostola a kláštora, ktorá je veľmi dôležitá, či už pre bezpečnosť návštevníkov, ale aj  pre plánovanie prác. Novinkou od roku 2009 je geofyzikálny výskum, prostredníctvom ktorého sa zameriavajú podzemné zvyšky stavieb, ktoré kedysi boli súčasťou areálu Katarínky.