Deň otvorených dverí

Toto podujatie je každoročne organizované na sviatok svätých Cyrila a Metoda.

Jeho posolstvom je pozvať ľudí všetkých vekových skupín, z okolia aj ďaleka, za bohatým programom a oddychom v prírode.

Bývajú pripravené mnohé aktivity a podujatia.

Najčastejšie ide o historické divadlo, rôzne cechy, dobrodružstvá a dielne (archeologický, drotársky, rezbársky, farbiarsky, maliarsky či tzv. dostavníkový, ovocinársky a mnoho ďalších). 

Taktiež býva k dispozícií  bezplatné turistické sprevádzanie, kedy sa návštevníci dozvedia zaujímavosti z Katarínky, o pokrokoch za posledné obdobia pri konzervovaní pamiatky, archeologických objavoch a o plánoch na nasledujúce sezóny. 

Oficiálny program obvykle začína  svätou omšou o 10:30 a  trvá približne do 18:00 hod. 

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica