Verejné akcie

Na tejto stránke nájdete informácie o pravidelných podujatiach konaných pre verejnosť.

 

 

Bielonedeľná púť

Obnovenie tradície historických pútí, ktoré tu bývali v minulosti celebrované trnavským biskupom v 18. storočí. Podľa záznamov sa ich v zúčastňovalo okolo 5.000 veriacich, najmä z okolitých obcí a z okolia Trnavy.

Čítaj viac... | Fotografie

 

 

Deň otvorených dverí

Toto podujatie je každoročne organizované na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Bývajú pripravené mnohé aktivity a podujatia. Najčastejšie ide o historické divadlo, guláš, rôzne cechy, dielne a dobrodružstvá.

Čítaj viac... | Fotografie

 

 

Katarínkovské hody

Každoročne v čase sviatku sv. Kataríny Alexandrijskej sa stretávame a oslavujeme Katarínkovské hody. Stretávame sa v Bratislave vo františkánskom kláštore.

Čítaj viac... | Fotografie

 

 

Noc hradov a zrúcanín

Katarínka sa zapája aj do celoslovenského podujatia Noc hradov a zrúcaním, ktoré zastrešuje občianske združenie Zachráňme hrady. Cieľom podujatia je, aby si každý, kto vstúpi do ruinálneho priestoru večer (v noci), odniesol autentický zážitok pri svetle sviečok a petrolejok. Nechýba sprievodný program typu historická hudba, turistické sprevádzanie či možnosť vstupu do krypty.

Fotografie

 

 

Noc kostolov

Katarínka sa zapája aj do projektu známeho ako Noc kostolov. Cieľom podujatia  je, aby si každý, kto vstúpi do otvoreného chrámu, odniesol pozitívnu skúsenosť s kresťanstvom a v priestore chrámu zažil netradičnú ponuku. Noc kostolov prináša vnímanie živého kresťanstva výnimočným spôsobom.

Čítaj viac... | Fotografie

 

 

Trávnice

Je to ďalšia tradičná a veľmi obľúbená akcia. Koná sa zvyčajne posledný májový víkend. Predmetom akcie sú hlavne „katarínkovská tráva“ a  „trvalé trávnaté porasty“, ktoré sa v máji už ťahajú do výšok.

Čítaj viac... | Fotografie

 

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica