Foto - Porovnania

Skupinky mladých ľudí pracujú v lete na 4 dvojtýždňových turnusoch na záchrane ruín kultúrnej pamiatky, predovšetkým zakonzervovaním je múrov a sanáciou jej poškodených častí. Prácu ľudia vykonávajú prevažne svojpomocne.

Na Katarínke sa využívajú tradičné postupy remeselných prác, pričom je zabezpečená spolupráca s rôznymi odborníkmi z oblasti archeológie, architektúry, statiky, konzervovania pamiatok, geofyziky a pamiatkového výskumu. Ľudia si tu osvojujú remeselnú ručnú prácu s drevom (tradičné tesárske remeslá, zhotovovanie rumpálu, drevené schody do veže,...), učia sa konzervácií obvodových múrov tejto pamiatky, alebo sa učia ako postupovať pri hľadaní archeologických nálezov. Na Katarínke tiež prebiehajú rôzne výskumy a experimenty (napr. 1.krát na Slovensku zatrávňovanie korún múrov, ručné kresanie trámov...).

Postupom rokov bol konzervovaný objekt kláštora, loď kostola, presbytérium a veža, ktorá sa opravuje na účely rozhľadne.

 
 
Powered by Phoca Gallery
ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica