Aktuálne

Kresanie dubových trámov na Katarínke dobrovoľníkmi

Minuloročnú letnú sezónu (júl-august 2010, ale tiež 2009) sme okrem iných prác tradičným spôsobom intenzívne kresali dubové trámy, ktoré budú použité na rekonštrukciu podlaží vo veži, pričom do prvého podlažia už boli aj osadené.
V tomto videou si môžete pozrieť, ako sa nám darilo:

http://www.youtube.com/watch?v=_mUaQGk-miQ

VÝROBA A POUŽÍVANIE RUMPÁLU v lete 2010 - videá

Počas letnej sezóny 2010 sme ručne "vytvorili" drevený rumpál (vrátok, zdvihák) na ručný pohon, ktorý slúži na zdvíhanie ťažkých bremien. V našom prípade dubových trámov do veže kostola, kde rekonštruujeme pôvodné podlažia.

Tu môžete vidieť, ako rumpál vznikal a rástol pod rukami dobrovoľníkov:

Katarínka - skladanie rumpálu (2010)


Rumpál nákresRumpál výroba

Rumpál 1Rumpál 2

Tu je celá fotogaléria z výroby a skadania rumpálu.

Rumpál bol ručne kresaný pod vedením tesárskeho majstra Mira Čárskeho počas júla a augusta. Kovové časti zhotovil Tulius (Tomáš Vlček).
Rumpál je kresaný z čerstvého jaseňového dreva, hlavný hriadeľ je z dubového dreva, pomocný hriadeľ na posun opäť z jaseňa. Rukoväte sú zo suchého jaseňa.
Autorom konštrukcie je Miro Čársky, inšpirovaný ideovým nákresom Malfina a historickými inšpiráciami majtrov Ružičkovcov z Čiech podľa renesančného staviteľa Bruneleschiho a realizačného výkresu statika Vlada Kohúta. Samotné statické výpočty realizoval náš ďalší statik Ivan Holub.

Ďalšie video ukazuje použitie rumpálu pri zdvíhaní dubových trámov (hmotnosť 120-300 kg) do útrob 30 metrov vysokej kostolnej veže. Sprevodovanie bolo cez jednoduchý kladkostroj zavesený na nosných I-profiloch ("koľajniciach") na korune veže a cez pomocné kladkové kolesá bolo lano ťahané do lode kostola na nový rumpál.

V budúcnosti bude osadený na vrchné nosné koľajnice aj pojazd (podvozok z vozňa lesnej železničky), ktorý bude cez druhý rumpálový hriadeľ umožňovať aj pozdĺžny posun zaveseného bremena.

Katarínka - koncert pre rumpál a orchester (2010)

Rumpál 3Rumpál 4

Tu je celá fotogaléria z použitia rumpálu a ťahania trámov do veže.

UKONČENIE PRÁC NA VEŽI V SEZÓNE 2010

22.09.2010 V priebehu septembra boli dokončené tohtoročné práce na exteriéri 30 metrov vysokej veže. Predovšetkým sa kompletne premurovala a zakonzervovala koruna veže (doplnených bolo asi 1300 historických tehiel) v plnom ustupovanom profile so zachovaním sklonu koruny podľa polohy zachovaných pôvodných tehiel a kameňov.

alt alt 
Koruna veže od SZ - pred zásahom (jún 2010) a po zásahu a doplnení na pôvodný profil (september 2010) 


alt 
Koruna veže od SZ - počas konzervácie - rozobraté uvoľnené časti pripravené na namurovanie (august 2010) 

Taktiež bola kompletne preškárovaná východná fasáda veže aj s fixovaním omietok a západná fasáda veže aj s domurovaním deštruovaných lizénových rámov - pilastrov a kordónových ríms. 


Dva okenné otvory na vrchnom zvonovom podlaží (východné a severné) boli nanovo zaklenuté, resp. doplnené chýbajúce časti záklenkov. Tiež boli doplnené šikmé parapety východného a západného zvonového okna.


HLAVNÁ LETNÁ SEZÓNA 2010 UKONČENÁ!


HLAVNÁ LETNÁ SEZÓNA 2010 UKONČENÁ!

14.09.2010 Začiatkom septembra sme ukončili hlavnú pracovnú sezónu tohto roka. Pokračovať budeme ešte víkendovými prácami.

Jedným z výsledkov tohtoročného snaženia je záchrana štukovej výzdoby a záklenku v bočnom múre lode kostola. Bol to prechod do niekdajšej bočnej kaplnky. Stav bol alarmujúci a hrozilo zrútenie a zničenie štukovej výzdoby na múre.


alt

Po vymurovaní špaliet prechodu a zaklenutí plným (polkruhovým) oblúkom pomocou tehiel sa ohrozené murivo podarilo podmurovať a stabilizovať.


alt


PLÁN PRÁC NA SEZÓNU 2010

Počas letnej sezóny 2010 realizujeme tieto práce:


LOĎ KOSTOLA

  • záchranu vzácnej štukovej výzdoby na východnej bočnej stene lode kostola – podmurovaným záklenkom (oblúkom) nad znovuvymurovanými špaletami (Priorita 1)
  • dokončenie kritických miest lode kostola pri zemi (predovšetkým južné nárožia)

Východný

VEŽA KOSTOLA

prvá etapa rekonštrukcie 30 metrov vysokej veže kostola na účely vyhliadky a príležitostných výstavných priestorov
• interiér a funkcie vo veži:
  - znovuvybudovanie podlaží v interiéri veže tradičnými technológiami,
  - vybudovanie vrchného vyhliadkového podlažia zapusteného pod okraj múrov veže, z ktorého sa bude dať rozhliadnuť do ďalekých končín Malých Karpát a Trnavského kraja - čím nenarušíme súčasný vzhľad a siluetu pamiatky
  - ručné kresanie trámov z dubového dreva dobrovoľníkmi, ktoré budú slúžiť ako konštrukcia podlaží veže

Veža


• exteriér veže:
  - konzervácia koruny veže, ktorej veľká časť je poškodená a padajúce kamene, tehly či malta ohrozujú návštevníkov prechádzajúcich pod vežou, čo je najexponovanejšie a najnavštevovanejšie miesto (Priorita 1)
  - preškárovanie západného a severného líca múru veže a fixáciu uvoľnených omietok na severnej fasáde veže
  - zaistenie a oprava poškodených okenných otvorov vo veži

KLÁŠTOR
  • vzhľadom na zrútený múr v kláštore na jar 2010 - staticky zaistiť susediaci múr, ktorý vykazuje známky poškodenia pri zemi, jeho odizolovanie od zrážkovej vody (Priorita 1)


VÝSKUMY

 • Archeologický výskum: pokračovať vo výskume najstarších častí lokality - gotickej kaplnky, jej interiéru aj exteriéru a priľahlého cintorína
 • Antropologický výskum - v súvislosti s archeologickým výskumom - budú skúmané kostrové nálezy z aktuálnej sezóny aj zo sezóny 2009
 • Pamiatkový (stavebnohistorický a umeleckohistorický) výskum - 2. etapa: loď kostola, presbytérium a staršie architektúry pod ním
 • Geodetické zameranie - objekt kláštora - 3D zameranie a modelovanie, ortofotogrametria

DEŠTRUKCIA MÚRU V KLÁŠTORE 27.2.2010

Po špecifickej zime s množstvom snehu a veľkými výkyvmi teplôt - na Katarínke na objekte kláštora padol cca 4m úsek muriva, ktorého vrchná časť už bola konzervovaná a nezdal sa byť v stave statického ohrozenia...


Je to prekvapujúce a smutné, bol v tom však i kus šťastia, pretože nedošlo k žiadnemu zraneniu ľudí ani ďalším škodám. Pozitívum tejto udalosti je, že upozornila na vnútornú poruchu muriva resp. malty v jadre múru a preto o to opatrnejšie budeme pristupovať i k ďalším podobným múrom v kláštore. Navonok murivo vyzeralo zdravé, avšak vzorky malty z jadra jeho padnutej spodnej časti ukazujú na značné narušenie vlhkosťou (monžstvo snehu túto zimu, záveje, veľké rozdiely teplôt a náhle topenie), pričom štruktúra malty v jadre múru bola rozpadnutá a narušená. Smutné je, že išlo o zaujímavý múr, ktorý bol od 3m vyššie už preškárovaný a korunu mal premurovanú, obsahoval jediný autentický interérový otvor v kláštore (špalety dverí do kláštornej cely). Žiaľ, nestihli sme riešiť jeho statiku (hlavne) pri zemi, keďže sme presunuli ťažisko našich aktivít z kláštora na - predsa len - umelecky a historicky vzácnejší kostol ktorý plánujeme tento rok dokončiť. Na tieto kláštorné múry by došlo tak o rok alebo dva... podľa našich predbežných plánov. Objem padnutého muriva odhadujeme na asi 16 kubíkov (4-5m šírka x 7 m výška x asi 60-90 cm hrúbka, mínus okno a otvor naspodu) Nakoniec - posúďte sami:
Padnutý múr a jeho lokalizácia: http://picasaweb.google.sk/Katarinka2010/KatarinkaKlastorPadnutyMur2722010
Odstraňovanie deštrukcie: http://picasaweb.google.sk/Katarinka2010/KatarinkaKlastorOdstranovaniePadnutehoMuru232010

Výstava venovaná projektu KATARÍNKA (nov-dec 2009)


29. novembra 2009 (nedeľa, 14.00-19.00)
v Dechticiach
v kultúrnom dome

Pozývame všetkých priaznivcov Katarínky na výstavu venovanú histórii Kláštora sv. Kataríny, jeho záchrane a výskumom. Na výstave je možné zhliadnuť i zaujímavé nálezy objavené pri systematickom archeologickom výskume tejto lokality. Výstava bude prístupná v nedeľu 29. novembra od 14.00 do 19.00 hod.
Okolo cca 16.00 bude krátka prezentácia a videoprojekcia o projekte Katarínka.

Do Dechtíc odporúčame ísť (v smere od BA, NR) - z D1ky a R1ky južným obchvatom Trnavy (smer Senica, Trenčín; až na koniec obchvatu), ďalej na Špačince, Dolné Dubové a Kátlovce
V smere od Považia cez Vrbové a Chtelnicu, zo Záhoria cez Trstín kde sa odbočí na Naháč.
____________________________________________________
Návštevu výstavy môžete spojiť aj s návštevou samotnej Katarínky, cesta na parkovisko pri lese je vyznačená z Naháča a Dechtíc dopravnými značkami, z parkoviska sa pokračuje lesnou cestou cca 20 minút pešo až na Katarínku.

Deň otvorených dverí na Katarínke 5.7.2011 - ako bolo

V utorok 5.7.2011 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme organizovali už desiatykrát Deň otvorených dverí na Katarínke.

Po takmer týždni nepriaznivého počasia nám v tento deň vykuklo slnko a prilákalo 600-700 návštevníkov.

Deň otvorených dverí 2011 - omša

Program začal slávnostnou sv. omšou, ktorú spolu slúžili dechtický kňaz Mário Bosý (Medus) a ako slávnostný kazateľ františkán Felix Mária (Zénius).
Po sv. omši bol predstavený projekt Katarínka, výsledky uplynulej sezóny 2010 ako aj plány pre túto aktuálnu sezónu.
Veľký úspech získalo improvizované historické divadelné predstavenie o histórii Kláštora sv. Kataríny: "Jak to bolo s Katerinu".
Aby sa návštevníci nerozutekali hladní, podávali sme skvelý guláš za dobrovoľný príspevok.

Celé zvyšné popoludnie potom mohli návštevníci, predovšetkým deti, stráviť v svätokatarínskych cechoch a tvorivých dielňach (cech drotársky, rybársky v rybníkoch svätokatarínskych, farbiarsky, ovocinársky v známych sadoch svätokatarínskych, dostavníkový - fúrikový, lukostrelecký, drevorezbársky, vyšívací, klincovací, futbalový, archeologický, lanový, spoznávaco-sprevádzací a papyrusový).

Tu môžete zhliadnuť a objaviť atmosféru tohoto vydareného dňa:
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/...

A tu je zachytený priebeh improvizovaného historického divadla o histórii Kláštora sv. Kataríny:
"Jak to bolo s Katerinku":
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/...

Ďakujeme všetkým Katarínkovcom, ktorí prispeli ku skvelej organizácii tohto dňa (bolo ich niekoľko desiatok).

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica