Aktuálne

Letné práce rozbehnuté - čo chceme spraviť v sezóne 2012

Letná dobrovoľnícka sezóna na Katarínke nám naplno beží a dobrovoľníci (ktorých je tento rok rekordný počet) už naplno pracujú na Katarínke.

V letnej sezóne 2012 prracujeme na viacerých pracoviskách a prioritách.

Dokončujeme konzerváciu fasády veže - konkrétne špaliet okien na hlavnej severnej fasáde:

 Veža 2012  Rumpál - príprava na sezónu 2012

Zároveň vo veži chceme zrekonštruovať všetky podlažia do pôvodnej podoby - ručne kresanými dubovými trámami. Toto leto bude posledná šanca vidieť nás kresať posledné štyri trámy.
Tieto trámy budeme dostávať na podlažia až do výšky 30 metrov pomocou nášho ručne vyrobeného rumpálu - zdvíhacieho zariadenia na spôsob historických"žeriavov".
(Rumpál v akcii počas minulej sezóny 2011: http://www.youtube.com/watch?v=UFZiAumqpPk&feature=plcp)

Nové - vyhliadkové - podlažie bude zároveň zapustenou strechou, koruna múru veže bude tvoriť prirodzené zábradlie , a tak nebude zmenená silueta ruiny kostola sv. Kataríny. Toto nové podlažie budeme budovať z dubových trámov rezaných na gátri, aby sme odlíšili pôvodné konštrukcie (obnovované ručne) od novotvarov (spracované strojovo): materiál už je pripravený pod vežou:

Projekt veže - J rez

Trámy pod vežou 2012  Katarínka veža 2012

 

Pracovať sa však bude aj v presbytériu kostola - na archeologickom výskume - pri dokončení výskumu predchodcu kostola - veľkej gotickej kaplnky, presnejšie jej západného múru a severného vchodu.

Posledné väčšie murovanie na lodi kostola by sme mali dokončiť už túto sezónu - na východnej časti štítu lode kostola (do výšky cca 12 metrov) a samozrejme budeme pokračovať aj v murovaní a škárovaní prízemných častí kostola.

Štít kostola  - lešenie 2012

A tento rok prišiel na rad aj tzv. "Pondusov múrik" - teda zvyšky severnej fasády severného krídla kláštora, ktorý sa zachoval len do výšky cca 1 metra.

Úspešná Bielonedeľná púť na Katarínku 15.4. - aj s otcom arcibiskupom Róbertom Bezákom

Na Bielu nedeľu 15. apríla - týždeň po Veľkej noci - sme mali už trinástu
Bielonedeľnú púť na Katarínku.

Ide o obnovenie historickej tradície pútí, ktoré na Katarínke bývali v 17. a 18. storočí, kedy sa tu schádzali tisíce pútnikov, putujúcich z okolia, predovšetkým z 25 km vzdialenej Trnavy na čele s trnavským biskupom, vtedy prímasom Uhorska.

Bielonedeľná púť 2012 - na ceste 1Bielonedeľná púť 2012 - na ceste 2

Čítať ďalej...

Dokument o Katarínke v STV2 na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla o 17.00, repríza na Veľkonočný pondelok 9:00.

AKTUALIZÁCIA 13.5.2012:
Dokument bude premietaný v Bratislavskom UPC v Mlynskej doline po večernej omši o cca 23:10.

Na Veľkonočnú nedeľu popoludní a Veľkonočný pondelok ráno (repríza) bude v STV premiéra dvojdielneho dokumentu o Katarínke v rámci cyklu Dedičstvo otcov.

RTVS


logo_stv2Oba diely (spolu 50 minút) budú na STV / Dvojke na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla o 17.00 hod. (prvý diel) a 17.30 hod. (druhý diel), repríza hneď na druhý deň 9.4. - na Veľkonočný pondelok 9:00 a 9:25.

Tešíme sa, že dokument sa stal skutočnosťou a zachytáva jednak dobrodružstvo poznávania histórie tohto tajuplného miesta, súvisiace výskumy, objavy a novinky (v prvej časti)
a tiež naše aktivity, dobrovoľnícke tábory, ľudský rozmer tohto diela a život na Katarínke dnes - 225 rokov od zrušenia kláštora (v druhej časti).

Dokument o Katarínke (c) RTVS 2012

Dokument o Katarínke - 8. apríl 2012program

Ďalšie diely cyklu, ktorý dokumentuje aktivity dobrovoľníkov na sakrálnych pamiatkach - vrátane nášho sesterského projektu Dubova Colonorum - budú vysielané takto:

  • Kláštorisko Štvrtok 12.4.2012 22:00
  • Dubová Colonorum Nedeľa 15.4.2012 18:00  Repríza: Pondelok 16.4.2012 11:45
  • Kláštor františkánov v Kremnici Nedeľa 22.4.2012 18:05 

Nové video: Katarínka - rekonštrukcia podlaží veže (2011)

Máme nové VIDEO! Má minútu a pol, ale určite stojí za zhliadnutie!
Z
dvíhanie dobrovoľníkmi vykresaných dubových trámov vlastnoručne vyrobeným/vykresaným rumpálom a ich osádzanie na pôvodné podlažia do zachovaných káps:

http://www.youtube.com/watch?v=UFZiAumqpPk


Vrchné piate podlažie vo veži dokončené

Rekonštrukcia piateho - teda vrchného - zvonového podlažia veže vo výške 25 metrov sa úspešne zavŕšila začiatkom septembra.
Boli nanovo osadené dubové ručne kresané trámy tvoriace konštrukciu podlahy.

Trámy boli dvíhané rumpálom s dvoma hriadeľmi, umožňujúcimi zdvih aj pozdĺžny posun zaveseného trámu. Pri zdvíhaní tých najťažších trámov na 5. podlažie (250-300kg) rumpál obsluhovali 4 ľudia, ktorí sa celkom zadýchali, ale zvládli to.

Rumpál  Rumpál 2

Trám 1 Trám 3 Trám 2 

Pojazd na vrchu veže

Posun bol možný vďaka vozíku (inak dvojnápravovej časti podvozka banského vozňa),
ktorý nám zapožičali nadšenci rekonštruujúci neďalekú železničku. 
Vozík jazdí na vrchu veže po koľajniciach (oceľové I-profily),
ktoré bez problémov zvládli aj najťažší 300 kg trám. Jeho zdvíhanie je na obrázkoch vyššie. 
Princíp posunu a zdvihu vymyslel náš statik Vlado Kohút (na fotke), dimenzovanie I-profilov/koľajníc
i celkovú statickú funkčnosť zasa vypočítal ďalší statik Ivan Holub.

Priebeh zdvíhania najťažšieho 300 kg trámu a osádzanie piateho podlažia nájdete v tejto fotogalérii:
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/...


5. podlažie - konštrukcia

Konštrukciu zvonového podlažia tvorí  6 dubových ručne kresaných trámov prierezu cca 23x23 cm
a siedmy prievlak pod nimi 25x25 cm. Podlažie bolo kedysi dimenzované veľkoryso,
aby zvládlo záťaž zvonovej stolice, dynamické sily a zaťaženie zvoniacich zvonov, ktoré boli vo veži štyri.


Kolaudácia piateho podlažia

Tretieho septembra sme mohli vrchné podlažie vo veži kolaudovať: 34 mladých dobrovoľníkov sa tam zúčastnilo na "recepcii", vo veži sme zorganizovali i dynamické skúšky pri hudbe a tanci a napokon prví jedenásti priekopníci vyskúšali pohostinnosť veže počas nočného spánku vo výške 25 metrov. Všetko prebehlo skvele a bez najmenších problémov.
Každopádne, dubové dosky z podlažia boli na zimu rozobrané a odložené, a dostanú sa späť na svoje miesto natrvalo po tom, ako sa dobuduje nové - šieste podlažie, ktoré bude tvoriť jednak strechu a bude zároveň vyhliadkovým pochôdznym zapusteným podlažím na vrchu veže.

Fotogalériu zo samotnej kolaudácie 5. podlažia 3. septembra večer nájdete tu:
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/Katarinka2011Kolaudacia5PodlaziaVeze

Severná fasáda veže zakonzervovaná - veža je zvonka hotová

Túto letnú sezónu sa nám podarilo dokončiť aj konzerváciu veže zvonka, vysokej presne 30 metrov. Dokončili sme najkomplikovanejšiu - severnú čelnú fasádu s piatimi okennými otvormi.

Severná fasáda veže kostola pred konzerváciou - stav v roku 2009

Aj keď to z diaľky tak nevyzeralo, fasáda bola v zlom stave, medzi oknami boli praskliny pravdepodobne po ničivom zemetrasení s epicentrom na neďalekej Dobrej Vode 9. januára 1906. Kusy omietok boli vyduté a v tretine veže vo výške 10m v strede kordónovej rímsy bola pomerne veľká kaverna.

Práce nám dali zabrať, ale napokon boli dokončené aj vonkajšie obruby okien. Bolo treba na mnohých miestach fixovať omietku, injektovať ju a orámovať ju "mostíkmi" aby za ňu nezatekala voda. V tomto ďakujeme pracovníkom firmy Obnova (Michalovi Hrčkovi a spol.), ktorí najkritickejšie miesta stabilizovali a zaškolili našich dobrovoľníkov pri fixovaní omietok. Taktiež bolo nutné doplniť vypadané kamene a tehly a dôsledne preškárovať plochy, ktoré sú už bez omietok.

Veža bola prístupná z 15-poschodového systémového lešenia, ktoré zároveň slúžilo na bezproblémový prístup na všetkých 5 rekonštruovaných podlaží v interiéri veže počas ich rekonštrukcie.

Z vrchu veže sa otvárali krásne výhľady, predovšetkým na smolenické Malé Karpaty - masív najvyššieho vrchu Zárub, ako aj smerom na Trnavu, Naháč a Dolnú Krupú. V prípade dobrého počasia bolo možné vidieť Sereď, panorámu Trnavy, Galantu a Senec - teda veľkú časť Podunajskej nížiny.


Tu je možné sledovať vývoj prác na veži a v jej okolí:

Prvý záber - Katarínka v roku 1996 - keď ešte priestor pred vežou až po veľkú lúku bol úplne zarastený.
Ďalší záber na vežu je z roku 2009 - teda pred rekonštrukciou.

Veža kostola v roku 1996 Veža kostola v roku 2009 pred rekonštrukciou.

Veža na záver konzervácie - ešte z lešením.Veža po konzervácii v septembri 2011

Veža na záver konzervácie v septembri 2011 ešte s lešením. Veža po konzervácii - finálny stav, september 2011.Detail opravy fasády veže, pred zásahom (2009) a po konzervácii aj s vyriešením kaverny v kordónovej rímse (2011):

Otec arcibiskup Róbert Bezák na Katarínke 27. 8. 2011

Počas búračky nás na Katarínke navštívil otec arcibiskup Róbert Bezák, čím zadosťučinil svojmu sľubu prísť medzi nás.

Aj napriek zúrivému víchru, ktorý sa spustil počas návštevy a znemožnil slúženie sv. omše vonku v priestore kostola, omša napokon bola v tábore vo veľkom vojenskom stane, kde sme všetci mali k sebe bližšie - i tak ľudsky. Po omši otec Róbert ešte s nami strávil pár neformálnych chvíľ pri černiciach a chlebe vo vajíčku. A zároveň potvrdil, že to isto nie je ani zďaleka posledná návšteva na Katarínke.

Otec arcibiskup Róbert Bezák na Katarínke

Pár záberov z návštevy je tu:

REKONŠTRUKCIA ZÁKLENKA v lodi kostola 2010 - nové video

Práve sme zverejnili nové video o rekoštrukcii záklenku pri prechode do bývalej východnej bočnej kaplnky v lodi kostola, ktorú sme realizovali upynulú sezónu.

Jednalo sa o špecifickú prácu, kde bolo treba postupovať nanajvýš opatrne, keďže hrozilo zrútenie časti bočnej steny so vzácnou štukovou výzdobou. Práve preto bolo nevyhnutné záklenkom podmurovať rozpadnutý prechod do bývalej, dnes už nejestvujúcej bočnej kaplnky. Náročná operácia sa podarila a stena so vzácnou štukovou výzdobou je stabilizovaná.

Ďakujeme všetkým, ktorí ku zdarnej záchrane prispeli, predovšetkým junákom, ktorí v rámci all-stars drábskeho víkendu prechod preklenuli počas jedného dňa a večera na jeden šup.


http://www.youtube.com/watch?v=GHDoQ7SgIVE

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica