Aktuálne

Noc kostolných a kláštorných ruín (2.8.2013) - ako bolo

V piatok sa v podvečerných hodinách konalo na Katarínke podujatie Noc kostolných a kláštorných ruín. Zaujímavý kultúrny program začal koncertom sopranistky Evy Šuškovej a sláčikového kvarteta Mucha Quartet, ktorý sa odohral medzi múrmi zrúcaniny kostola svätej Kataríny.

 koncert

Koncert začal spoločnou skladbou Starosloviensky otčenáš od skladateľa Vladislava Stančeka. Skladbu pre toto obsadenie a špeciálne pre túto príležitosť upravil slovenský skladateľ Vladimír Godár, ktorý bol tiež medzi hosťami podujatia. Ďalej sa pokračovalo výberom z diel od Josepha Haydna, Maurice Ravela, Ilju Zeljenku a na záver zaznel výber slovenských uspávaniek. 

 

Po krátkej pauze sa začala svätá omša, ktorú celebroval Vdp. Branislav (Beren) Popelka z farnosti Majcichov. Podujatie ďalej prebiehalo prichystaným občerstvením a okolo 10. hodiny večer aj obľúbeným turistickým sprevádzaním. Výklad dobrovoľníkov znel ruinami za sprievodu osvetlenia z lampášov a zúčastnilo sa ho okolo 130 návštevníkov.

Pôvodná pozvánka na túto akciu »»

Deň otvorených dverí na Katarínke 5.7.2013 - ako bolo

Tohtoročný, v poradí dvanásty Deň otvorených dverí na Katarínke, privítal najviac účastníkov vo svojej histórii. Kto nezažil DOD, nevie si predstaviť tú úžasnú atmosféru. Katarínka je neopakovateľné miesto, ktoré sa oplatí navštíviť a vychutnať aj kvôli nej samotnej. No ako keby toho nebolo dosť, skupina dobrovoľníkov aj tento rok 2013 na sviatok sv. Cyrila a Metoda v piatok 5. júla pripravila špeciálny program.

Okolo 1000 zúčastnených nadšencov a návštevníkov mohlo

  • prejsť sa formou historického sprevádzania po ruinách Katarínky,
  • absolvovať dvanásť rôznych historických cechov a súťaží s deťmi,

Vrcholným bodom programu bola slávnostná sv. omša v sprievode tradičnej katarínkovskej kapely svätá Katerína.

Sv. omšu celebroval františkán Felix Mária, na Katarínke známy ako brat Zénius. Koncelebrantom bol brat Medus – Mário Bosý (diecézny kňaz poverený pastoráciou mládeže Trnavskej arcidiecézy). Vzácnym hosťom svätej omše bol Katarínke blízky brat Jordán – Juraj Dovala (biskup Cirkvi československej husitskej), ktorý na záver predniesol krásny príhovor.

  

Zakladateľ o. z. Katarínka Benignus - Peter Herceg predstavil pri príležitosti DOD plány na nasledujúce obdobia. „Čaká nás zahájenie výstavby schodiska do veže, ktoré má slúžiť budúcim návštevníkom a turistom, aby aj oni zažili ten pekný výhľad na rozľahlé okolie a končiny. Ďalej to bude nová etapa konzervovania kláštorných múrov, či odkrývanie nových archeologických nálezísk v lodi kostola.“

Ďakujeme všetkým Katarínkovcom, ktorí prispeli ku skvelej organizácii tohto dňa (bolo ich vyše sto).

Tu môžete zhliadnuť fotografie a objaviť atmosféru DOD:
https://picasaweb.google.com/103210042963435925005/Katarinka2013DenOtvorenychDveri57

Katarínku navštívilo počas tohtoročnej Noci kostolov viac než 100 návštevníkov

“Katarínka je jeden z mála kostolov, cez ktorého klenbu možno vidieť až do neba, keďže už 200 rokov nemá strechu, len obvodové múry”, povedal Peter Herceg - jeden z organizátorov Noci kostolov i samotného dobrovoľníckeho projektu Katarínka. Tohtoročná Noc kostolov sa konala v piatok 24.5.2013 vo večerných hodinách. Aj napriek nezvyčajne studenému počasiu a náročnejšej dostupnosti Katarínky si na ňu našlo cestu okolo 100 návštevníkov, ktorí si prišli vychutnať atmosféru pokojnej noci spojenej s tichou modlitbou a nočným turistickým sprevádzaním.

Nechýbalo ani cca. 40 dobrovoľníkov, ktorí pripravili podujatie a stále sa aktívne podieľajú na záchrane kláštora sv. Kataríny nepretržite už 19. rok.

Čítať ďalej...

Bielonedeľná púť 2013

Už tradičná Bielonedeľná púť, nám 7. apríla tohto roku priniesla mnoho netradičného. V poradí už štrnásty ročník púte sa prvýkrát niesol v skutočne bielom duchu, v duchu zasneženej bielej krajiny.  Biela nedeľa teda bola naozaj bielou.

Čítať ďalej...

Katarínka na výstave Pamiatky

Historický okamih sa podaril naším katarínkovcom. Od pondelka 8.4. sa v priestoroch výstaviska Incheba Bratislava nachádzal náš ručne tesaný rumpál.

Vďaka svojej jedinečnosti a z dobového hľadiska bola jedným z mála výnimočných exponátov na výstave Pamiatky 2013. Rumpál je súčasťou nášho vôbec prvého stánku v Inchebe.

Rekonštrukcia vzhľadu Katarínky v 18. storočí

Máme nové video!
Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky - františkánskeho kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticach cca v roku 1730.


Link: http://youtu.be/R91BNS6s93A

Archeológia v roku 2012

Archeologický výskum v roku 2012 sa sústredil na preskúmanie gotickej kaplnky, ktorú sa podarilo lokalizovať presne pod presbytériom neskoršieho – františkánskeho kostola. Našim cieľom bolo zistiť čo najviac údajov k dejinám objektu gotickej kaplnky, avšak neobišli sme ani iné objekty výskumu, ktoré súviseli s konzervačnými prácami.

Gotická kaplnka a výskum presbytéria barokového kostola

V priestore presbytéria sme sa pokúsili nájsť pôvodný vstup do kaplnky. Ten sme očakávali zo severnej – najlepšie prístupnej strany. Nanešťastie podľa obsahu výplne týchto jám, išlo predovšetkým o zásahy z 20. storočia.

V rámci výskumu presbytéria sa nám neustále potvrdzuje dôležitosť skalného brala, o ktorý sa gotická kaplnka a neskorší františkánsky kostol doslova opierajú. Využili sme možnosť pokúsiť sa zistiť, čo sa nachádza v kaverne, ktorú vidno v západnom múre presbytéria kostola.

Gotická kaplnka nebola najstaršou známou stavbou na tomto mieste. Pod jej základmi sú základy staršej stavby. Jedinou prístupnou časťou pre získanie nálezov, ktoré by nám pomohli objekt datovať, bol práve priestor tzv. jaskynky - v tme, zime, s nasadením života. S odporúčaním nášho statika Ing. V. Kohúta, ako i Pamiatkového úradu – sme sa rozhodli jaskynku (v skutočnosti vykrádačskú dieru) zamurovať nasucho kladenými tehlami.

Víťazný oblúk a zvyšky bočného oltáru

Sondou pod víťazným oblúkom barokového kostola, sme zisťovali prípadnú existenciu múru, ktorý by dokazoval rozšírenie kaplnky severným smerom, čím by dokazoval postupnosť výstavby barokového kostola.

Podarilo sa nám identifikovať kamenné ostenia okien, kamenný podstavec, ktorý môže pochádzať z niektorého z oltárov (foto vľavo).

Kláštor a jeho okná

Podobu kláštora poznáme vďaka historickým vyobrazeniam. O tom, že ide o viac menej schematické vyobrazenia s viacerými nepresnosťami, nás presvedčil i archeologický výskum počas predchádzajúcich sezón. Okrem nálezu ostení okien sme identifikovali miesto prepojenia severného múru s kolmým – východným múrom prvého nádvoria kláštora.

Zakrývanie a zasýpanie sond

Na záver sezóny nás čakalo zazimovanie Katarínky - zakrývanie a zasýpanie sond. Zasypané boli všetky, ktoré sme v roku 2012 otvorili a v roku 2013 nás čaká ďalšie odkrývanie.


Viac informácii o archeologickom výskume, ako aj podrobnú správu z výskumu z roku 2012 nájdete na tejto stránke v časti Odborné práce výskumy.
© Michal Slivka 2012, © Ivana Kvetánová 2012

Murovacie a konzervačné práce z leta 2012

Prioritnými prácami boli tak ako po iné roky murovacie a konzervačné práce. Chceme dokončiť celý kostol, kde nám na túto sezónu ostali isté špecifické miesta. Nešlo o koncentrované murovanie na jednom mieste alebo časti kostola ako voľakedy.

Juhovýchodný roh presbytéria

Tento múr už de facto ani nestál, iba v kúte presbytéria bol naznačený, ale aj vypadaný veľký kus. Bolo ho treba nanovo vymurovať, aby podopieral ten jediný stojaci múr presbytéria s oknom (a krížom) a tiež uzavrel presbytérium pri oltári, aby nám po oltári nebehali turisti a nepoužívali ho ako skratku cez kostol. Podarilo sa. Na tomto múre postupne robili všetky družiny počas celého leta.

 

Poznámka: Kliknite na obázky pre jeho zväčšenie a zobrazenie v novom okne.

Juhovýchodný roh kostola

Hoci sa to nezdalo, tomuto rohu chýbali veľké objemy muriva a hrozilo jeho celé zrútenie. Podarilo sa nám v ňom identifikovať časť „okna“, ktorým bol prepojený prilepený kláštor so schodiskom v nike kostola – a jednu špaletu tohoto okna sme zachovali.

 

Škárovanie vo vnútri lode kostola

V lodi sa nachádzali a ešte stále nachádzajú škáry, ktoré bolo potrebne zakonzervovať. Múr získal tak väčšiu stabilitu a bude stáť o niekoľko rokov navyše.

Najväčšie plochy škárovania

Celá pravá – východná časť štítu kostola – vďaka 5-poschodovému lešeniu kompletne bola preškárovaná. Napojenie lode na presbytérium, kde bola obrovská prasklina, bolo vyplnené a zamurované.

Štít kostola  - lešenie 2012

Z opačnej strany – zvnútra kostola tam bola jedna „špecialitka“ – nad rohovým pilierom. Do diery po tráme sme zamurovali nanovo vykresaný dubový asi dvojmetrový trám a nad ním sme nadmurovali chýbajúcu časť.

 

Juhozápadný roh kostola

Rýchloakcia aj so zamurovanými kresanými trámami.

 

Murovanie vo veži

Ide o najneviditeľnejšie murovanie. Vnútri vo výške, na úrovni piateho a šiesteho podlažia (teda na vrchu veže). Nebude ho vidno určite pekných pár desaťročí, ba storočí. Je totiž ukryté za uloženými trámami a konštrukciou zapustenej / skrytej strechy veže. Pred osadením trámov bolo nutné priestor za nimi poriadne vymurovať a vyškárovať, lebo neskôr sa tam už dostať nedá.

Veľké okno na veži

Druhé odspodu nad vchodom. Bol zhotovený drevený šalung a následné doplnené tehly a vyplnené škáry.

Múr patriaci kláštoru

Prízemný múr smerujúci od kostolného rohu ku táboru a ku malťákom, ponad ktorý sa chodí drevenými schodíkmi. Múrik bol odkopaný, rozobraný a naspäť namurovaný. Popri tom sa v ňom podarilo objaviť a zakonzervovať parapety dvoch kláštorných okien.

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica