Aktuálne

20 rokov Katarínky - ako a prečo sme oslavovali

Výročný ples so spomienkami, tradičné Katarínkovské hody u Františkánov, tancovačka na Katarínke, nové suveníry a oblečenie - aj to bolo súčasťou okrúhlych osláv našho spoločného úsilia, o ktorých sa môžete dočitať po rozkliknutí tejto správy.Logo 20 Katarinka

V dnešnej dobe je veľmi vzácne, ak funguje niečo, čo ma dlhodobo trvácnosť. Aj z tohto dôvodu, Projekt Katarínka, ktorým sa mladí ľudia formou letných táborov snažia zachrániť tento kláštor pred ďalším pustnutím a rúcaním a oprášiť jeho búrlivú a zaujímavú históriu, oslavuje 20 rokov. Ak by naši dobrovoľníci mali len pracovať a nezaživali by autentické spoločenstvo, či oslavy spoločných úspechov, asi by nám dlho nevydržali :) - v konečnom dôsledku ani členovia organizačného tímu.

Čítať ďalej...

Zažaté fakle, sviece a petrolejky v rámci podujatia Noc hradov a zrúcanín

V sobotu 16. augusta v rámci podujatia Noc hradov a zrúcanín, do ktorého sa zapojilo aj niekoľko slovenských hradov a pamiatok, sa aj na Katarínke zažali fakle, sviece a petrolejky. Náš program prilákal aj napriek chladnejšiemu počasiu 300 návštevníkov.

Večer otvoril koncert komornej hudby v podaní a gitaristu a skladateľa Ondreja Veselého a sopraniskty Evy Šuškovej. Kostolné ruiny svojou atmosférou a osobitým duchom tohto miesta predstavili úžasnú symbiózu medzi prírodným prostredím a akýmsi náznakom koncertnej sály.

Okrem skladieb J. S. Bacha, C. Domeniconiho, či N. Boulanger zazneli i diela žijúcich renomovaných slovenských skladateľov – popri éterickom žalme "Nad Rzekami Babilońskiemi" od Ondreja Veselého to boli i kompozície Viery Janárčekovej a Vladimíra Bokesa, ktorý sa koncertného uvedenia jeho Žalmov zúčastnil aj osobne.

Po krátkom daždi počas prestávky sa silueta Katarínky odela do pôsobivej dúhy a naladila návštevníkov na pokračovanie programu - slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval Ľudovít "Lemuel" Kubán.

Už za tmy sme návštevníkov pohostili netradičným jedlom - mastnými chlebmi s cibuľou a s množstvom domácich koláčikov. Napokon bola nasýtená aj zvedavosť po histórii: nočným sprevádzaním za svetiel fakieľ a petrolejok, ktoré bolo spestrené v najväčšej miestnosti kláštora a v kostole aj divadelnými vstupmi z histórie kláštora. Veríme, že najvytrvalejší návštevníci odchádzali z Katarínky pred polnocou plní dojmov a zážitkov z tejto netradičnej noci.

Ďalšie fotky:
https://picasaweb.google.com/104200165473363859199/
Katarinka2014NocHradovAZrucanin

Katarínka sa opäť zapojila do Noci kostolov

V piatok 23. mája sme sa pridali svojou účasťou a programom do projektu Noc kostolov.

Program od večerných do nočných hodin spočíval v moderovanej motlitbe, po ktorej nasledovalo divadlo priblížujúce históriu tohto miesta. Ďalej sa pokračovalo sprevádzaním po kostole a kláštore za svetla lampášov a oboznamovaním so 400 ročnou históriou ruín kláštora, cieľmi projektu Katarínka a jej dobrovoľníckými aktivitami.

Tento rok si Katarínku prišlo v neskorých hodinách vychutnať približne 150 návštevníkov a priaznivcov nielen z okolitých obcí a miest, ale aj z tých vzdialenejších ako Nitra, Nové Zámky, či Lučenec. Význam Noci kostolov nakoniec vyzdvihla jedna z naša dobrovoľníčka:
„Mladí dobrovoľníci z celého Slovenska zachraňujú ruiny kláštora a kostola sv. Kataríny nie pre seba, ale pre všetkých ľudí, ktorí tu hľadajú pokoj, dobro a oddych. Projekt Noc kostolov je neobyčajnou príležitosťou, ktorou možno sprístupniť atmosféru a posolstvo ruín návštevníkom zo širokého okolia a prostredníctvom programu im odovzdať nielen pekný zážitok, ale aj hodnoty, nádej a vieru sv. Františka z Assisi a sv. Kataríny Alexandrijskej.“

Fotografie:
https://plus.google.com/u/0/photos/113613424875171902775/
albums/6017317193138908177

Video v TV Lux:
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140527014

Bielonedeľná púť na Katarínku oslavuje 15 rokov

Posledná aprílová nedeľa (27.4.2014) patrila Bielonedeľnej púti na Katarínku. Samotná púť sa tešila návšteve približne 140 pútnikov a svätej omši sa zúčastnilo už okolo 280 veriacich. Tento deň symbolicky spojil svätorečenie Jána XXIII., Jána Pavla II. so svätou omšou, ktorá pripadla na nedeľu Božieho milosrdenstva, teda Bielu nedeľu.

Cesta Bielonedeľnej púte tradične začala na železničnej zástavke Buková, odkiaľ sa pokračovalo cez Rakovú a lesným chodníkom až na Katarínku.

Púť bola sprevádzaná jednotlivými zastaveniami so zamyslením, ktoré pripomínali význam celej Bielonedeľnej púte. Slnečné počasie vytvorilo počas cesty príjemnú atmosféru, ktorá sa zotrvala až do konca akcie.

  

Nedeľná svätá omša sa slávila v ruinách kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Svätú omšu celebroval Branislav Beren Popelka, ktorý je zároveň správcom farnosti Majcichov. Homíliu predniesol Vladimír Bartolomej Hurňanský (na fotografii, rozdávajúci sv. prijímanie), dominikánsky kňaz, ktorý je zároveň správcom UPC Zvolen. Deň svätorečenia dvoch pápežov ostane pripomínať jubilejný ročník tejto jarnej akcie. Po svätej omši sa naskytla príležitosť opekať pri ohni, ukázať návštevníkom výsledky prác a plány dobrovoľníkov, ktorí tu pomáhajú cez leto. Našli sa aj záujemcovia o tradičné sprevádzanie históriou tohto miesta.

 

Išlo o historicky pätnástu púť od jej novodobého datovania. Potešila nás zatiaľ najväčšia návšteva. Účasť milým prekvapením. Svoju úlohu zohralo samozrejme aj priaznivé počasie, ktoré zvlášť v apríli býva ťažko predvídateľné.

Fotografie:
https://picasaweb.google.com/104200165473363859199/
Katarinka201415BielonedelnaPut

Video v TV Lux:
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140430019

Pozvánka na podujatie:
http://www.katarinka.sk/273

Rok prvých schodov vo veži

Nazrite spolu s nami do vnútra projektu Katarínka prostredníctvom výročnej správy za minulý rok.

Správa zachytáva viacero zaujímavostí a faktov, od dôležitých udalostí minulého roku, či charakteru prác. Píšeme tiež o podujatiach pre verejnosť, ktoré sa konali, ale aj o takých, ktoré ešte len chystáme. Prostredníctvom čísel približujeme, aké sú pre nás dôležité dobrovoľné príspevky, či stále aktuálne 2% dane FO/PO. Nakoniec píšeme o tom, aké práce plánujeme na tento rok.

Biosanácia korún múrov (2013)

V auguste v roku 2013 sa uskutočnil na Katarínke experiment zatrávňovania korún múrov kláštora s ílom.

Ide o metodiku konzervácie korún múrov ich opätovným zatrávnením. Týmto spôsobom zlepšujeme podmienky pre vyzrievanie novej malty a predĺženie života múru. Táto metóda bola vyvinutá priamo na Katarínke.

Ak vás to zaujíma a chcete sa dozvedieť viac, neváhajte, kliknete a pozorne počúvajte.

http://www.youtube.com/watch?v=vpuVRDSrfTM

Svätokatarínske Hody 2013 v Bratislave u františkánov - ako bolo

Tak ako každoročne, aj tento rok na konci mesiaca november sme si pripomenuli sviatok a život sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá je zároveň patrónkou kostola a kláštora Katarínka pri Dechticiach. Hody sa začali slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval brat Bartolomej a koncelebroval brat Zénius. Sprevádzaná bola našou kapelou sv. Katerína.

Po nej mali účastníci, poväčšine mladí dobrovoľníci (katarínkovci), možnosť pozrieť si výstavu Katarínky s jej tajomstvami. Následne začala hostina (agapé). Tradičný mastný chlieb s cibuľou sa postupne stal nedostatkovým tovarom, ale nikomu to neprekážalo, pretože skvelá atmosféra pretrvala medzi nami až dokonca s nádejou, že sa o rok uvidíme znova.

Kázeň brata Bartolomeja:
https://www.youtube.com/watch?v=4XYNIFsGtoc

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť na tomto odkaze:
https://plus.google.com/photos/108200714344471072745/albums/5952883956322028961

Zobraziť pôvodnú pozvánku na toto podujatie »»

Zobraziť blog o sv. Katarínke Alexandrijskej spojený s pozvánkou na toto podujatie »»

 

Letná pracovná sezóna 2013 za nami

LETNÁ sezóna Katarínky je úspešne ukončená. To však neznamená, že Katarínku nie je možné navštíviť. Práve naopak! Práve teraz, keď je jeseň, je krásna a rôznofarebná.

Chceme sa s vami podeliť o zhrnutie, ako sa nám darilo a čo sa nám podarilo. Prinášame vám heslovito a ilustračne o našej najdôležitejšej letnej (hlavne pracovnej) činnosti.

Konzervačné práce vo veži

Murovanie a škárovanie prebiehalo jednak na korune veže - na jej streche. Vo výške 363 m.n.m., 30 metrov nad terénom. Na poslednom 6. podlaží bolo potrebné staticky zaistiť a opraviť múr, ktorý bude slúžiť ako prirodzené zábradlie vyhliadkovej veže.

Murovanie prebiehalo aj na jednotlivých podlažiach vnútri veže. Hotové a obmurované sú už všetky podlažia (je ich 5 plus strecha). Murovalo sa na miestach uloženia nosných trámov podlaží - v pásoch 50 cm nad a 50 cm pod podlahou - kvôli tomu, aby sa mohli dokončiť podlažia a spraviť rebrík.

V budúcich rokoch nás čaká škárovanie na úrovni jednotlivých medzipodlaží.

Tesárske práce

Jednak výroba schodov (jedny sú osadené medzi 4. a 5. poschodím, druhé sú pripravené).
A tiež sa robili podlahy - na piatom a štvrtom podlaží sú už osadené vďaka intenzívnemu hobľovaniu dosiek na letných dvojtýždňových družinách.

Archeologický výskum

Presbytérium a krypta. "Máme ju! Konečne v krypte!". Elorien s našou archeologičkou Ivanou Kvetánovou sa veľmi potešili. Strop krypty bol privalený a celá bola zasypaná sutinou. Našli sme zbytky mramorového oltára, ktorý sa pravdepodobne nachádzal nad kryptou. Občas nejaká kosť a črep. Členenie krypty je dvojpodlažné s dvomi vnútornými priečkami. Pravdepodobne sa tam nachádzalo 6 hrobových miest. Z historických zdrojov sa domnievame, že krypty boli v minulosti niekoľkokrát vykradnuté, resp. potomkovia svojich predkov si pozostatky preniesli inam.

Konzervácia kláštora

Po niekoľkých rokoch sme sa opäť vrátili s prácami do kláštora. Išlo o navŕtavanie múrov a kotvenie staticky ohrozených častí - priečok vo vnútri. V neposlednom rade kompletné premurovanie korún múrov a škárovanie kláštora, v ktorom chceme pokračovať aj budúci rok.

Špecialitou tohtoročnej sezóny bolo ROZOBRATIE a znovuzaklenutie deštruovaného ZÁKLENKU, oprava tehlových špaliet a zatrávnenie korún všetkých opravovaných múrov.

Pozrite si aj foto-porovnávačky kláštora PRED a PO. Hlavne úplne rozpadnutý záklenok, ktorý bol predmetom stávky, či počas zimy 2012/2013 padne. Nepadol ;-)


Samozrejme, Katarínka nie je len o PRÁCI. Je to o všetkých jej 4. pilieroch, teda aj o ĽUĎOCH a SPOLOČENSTVE, DUCHOVNE aj o Katarínke AKO MIESTO, ktoré opäť opeknelo.

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica