Vrchné piate podlažie vo veži dokončené

Rekonštrukcia piateho - teda vrchného - zvonového podlažia veže vo výške 25 metrov sa úspešne zavŕšila začiatkom septembra.
Boli nanovo osadené dubové ručne kresané trámy tvoriace konštrukciu podlahy.

Trámy boli dvíhané rumpálom s dvoma hriadeľmi, umožňujúcimi zdvih aj pozdĺžny posun zaveseného trámu. Pri zdvíhaní tých najťažších trámov na 5. podlažie (250-300kg) rumpál obsluhovali 4 ľudia, ktorí sa celkom zadýchali, ale zvládli to.

Rumpál  Rumpál 2

Trám 1 Trám 3 Trám 2 

Pojazd na vrchu veže

Posun bol možný vďaka vozíku (inak dvojnápravovej časti podvozka banského vozňa),
ktorý nám zapožičali nadšenci rekonštruujúci neďalekú železničku. 
Vozík jazdí na vrchu veže po koľajniciach (oceľové I-profily),
ktoré bez problémov zvládli aj najťažší 300 kg trám. Jeho zdvíhanie je na obrázkoch vyššie. 
Princíp posunu a zdvihu vymyslel náš statik Vlado Kohút (na fotke), dimenzovanie I-profilov/koľajníc
i celkovú statickú funkčnosť zasa vypočítal ďalší statik Ivan Holub.

Priebeh zdvíhania najťažšieho 300 kg trámu a osádzanie piateho podlažia nájdete v tejto fotogalérii:
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/...


5. podlažie - konštrukcia

Konštrukciu zvonového podlažia tvorí  6 dubových ručne kresaných trámov prierezu cca 23x23 cm
a siedmy prievlak pod nimi 25x25 cm. Podlažie bolo kedysi dimenzované veľkoryso,
aby zvládlo záťaž zvonovej stolice, dynamické sily a zaťaženie zvoniacich zvonov, ktoré boli vo veži štyri.


Kolaudácia piateho podlažia

Tretieho septembra sme mohli vrchné podlažie vo veži kolaudovať: 34 mladých dobrovoľníkov sa tam zúčastnilo na "recepcii", vo veži sme zorganizovali i dynamické skúšky pri hudbe a tanci a napokon prví jedenásti priekopníci vyskúšali pohostinnosť veže počas nočného spánku vo výške 25 metrov. Všetko prebehlo skvele a bez najmenších problémov.
Každopádne, dubové dosky z podlažia boli na zimu rozobrané a odložené, a dostanú sa späť na svoje miesto natrvalo po tom, ako sa dobuduje nové - šieste podlažie, ktoré bude tvoriť jednak strechu a bude zároveň vyhliadkovým pochôdznym zapusteným podlažím na vrchu veže.

Fotogalériu zo samotnej kolaudácie 5. podlažia 3. septembra večer nájdete tu:
https://picasaweb.google.com/2011Katarinka/Katarinka2011Kolaudacia5PodlaziaVeze

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica