REKONŠTRUKCIA ZÁKLENKA v lodi kostola 2010 - nové video

Práve sme zverejnili nové video o rekoštrukcii záklenku pri prechode do bývalej východnej bočnej kaplnky v lodi kostola, ktorú sme realizovali upynulú sezónu.

Jednalo sa o špecifickú prácu, kde bolo treba postupovať nanajvýš opatrne, keďže hrozilo zrútenie časti bočnej steny so vzácnou štukovou výzdobou. Práve preto bolo nevyhnutné záklenkom podmurovať rozpadnutý prechod do bývalej, dnes už nejestvujúcej bočnej kaplnky. Náročná operácia sa podarila a stena so vzácnou štukovou výzdobou je stabilizovaná.

Ďakujeme všetkým, ktorí ku zdarnej záchrane prispeli, predovšetkým junákom, ktorí v rámci all-stars drábskeho víkendu prechod preklenuli počas jedného dňa a večera na jeden šup.


http://www.youtube.com/watch?v=GHDoQ7SgIVE

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica