Archeologický výskum

Výskum františkánskeho kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach (tzv. Katarínka) sa posledné roky zameriaval predovšetkým na skúmanie staršej histórie tohto miesta, ktorá do istej miery predchádzala samotnému príchodu františkánskych mníchov, ktorí sem boli pozvaní majiteľom panstva Krištofom Erdödym na začiatku 17. stor.

Gotická kaplnka, ktorá sa tu nachádzala v 15. stor. sa pravdepodobne využívala aj na začiatku 17. stor., teda po príchode Františkánov. Až postupne ju nahradili väčším kostolom, ktorý viac vyhovoval potrebám františkánskych mníchov, ktorí sa tu v roku 1619 usadili.

Rok 2012

Výskum sa sústredil na preskúmanie gotickej kaplnky, ktorú sa podarilo lokalizovať presne pod presbytériom neskoršieho – františkánskeho kostola. Našim cieľom bolo zistiť čo najviac údajov k dejinám objektu gotickej kaplnky, avšak neobišli sme ani iné objekty výskumu, ktoré súviseli s konzervačnými prácami.

Výsledky archeologického výskumu kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej („Katarínka“) pri Dechticiach »»
(Podrobná správa; Výskum leto 2012)

Archeológia v roku 2012 »»
(Novinka na úvodnej stránke)

Rok 2011

Archeologický výskum v lete 2011 bol pokračovaním skúmania staršej gotickej kaplnky (15. až začiatok 17. stor.), ktorá sa nachádzala pôvodne pod ruinami františkánskeho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej (17. – 18. stor.), ktorého ruiny možno vidieť do dnešných čias.

Výsledky archeologického výskumu kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej („Katarínka“) pri Dechticiach »»
(Výskum leto 2011)

Rok 2010

Výskum Kláštora Sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v roku 2010 realizovaný v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi z Katarínky, priniesol k poznaniu histórie tohoto miesta niekoľko ďalších nových zistení a faktov, potvrdenie našich hypotéz, ale odokryl i ďalšie nové otázky.

Archeologický výskum kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej („Katarínka“) pri Dechticiach »»
(Výskum leto 2010)