Geofyzikálny výskum


28.7.2009

Na Katarínke prebehol 27. (príprava) a 28.7.2009 (merania) intenzívny geofyzikálny výskum v rámci podujatia Letná škola geofyziky - INCA 2009 (International Course on ArchaeoGeophysics). Toto podujatie je organizované Univerzitou Komenského v Bratislave, Christian-Albrechts-Universität v Kieli v Nemecku a Kocaeli Üniversitesi v Turecku.
Zúčastnilo sa ho 42 geofyzikov (pedagógov a študentov), geodet, štyria archeológovia, predovšetkým z Nemecka, Turecka a Slovenska.

Meralo sa nasledovnými metódami:

  • georadar - GPR - Ground penetrating radar s elektromagnetickými vlnami o frekvenciách 200 MHz, 400 MHz a 500 MHz; 2 georadary GSSI SIR20
  • geomagnetika - GMI - 2 prístroje: Gradiometer Bartington Grad 601 a Merač so 4 senzormi Sensys CON650.
  • mikrogravimetria - 2 prístroje Scintrex CG5 merajúce ultra malé zmeny tiažového poľa v zeme v závislosti od podkladu, dutín, puklín a zásypov
  • geoelektrika - Geoelektrická rezistivita bola meraná prístrojom Geo Server Resecs RES6P,
  • rádiometria - Gamma-Ray Scintillation - meraná prístrojom Rom-elektronik MedCont s 3x3 inch NaI(Ty) kryštálom

Výsledky sú ohromujúce – podarilo sa objaviť 2 nové kaplnky v okolí kláštora, novú veľkú cca 50m dlhú budovu, múry bočných kostolných kaplniek, priebeh zaniknutých múrov kláštora či pravdepodobnú lokalizáciu ďalších krýpt. Tu si môžete pozrieť POSTER s popisom metód, lokality a s výsledkami geofyzikálnych výskumov v anglickom jazyku.

mapa obr.: Mapa areálu výskumu a naznačené oblasti meraní a výsledky
---

Za realizáciu výskumu, vyhodnotenie výsledkov a ich poskytnutie na zverejnenie ďakujeme všetkým účastníkom letnej školy, predovšetkým doc. Romanovi Paštekovi (ako iniciátorovi myšlienky, plus on dobre vie za čo všetko ďalšie:-), prof. Wolfgangovi Rabbelovi a doc. Haraldovi Stuempelovi z Kielu, as. prof. Ertonovi Pekyenovi z Kocaeli a prof. Miroslavovi Bielikovi z Bratislavy.


ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica