Scientific works and research

On this webpage you can find information dedicated to wide professional public.

 

Conservation of monuments and technologies used

Metódy konzervácie a biosanácie (zatrávňovania) koruny a múrov, obnova veže a statické zaistenie v r. 2005 a 2009. Materiály a technológie na konzerváciu a úpravu prostredia kostola a kláštora sv. Kataríny.

Read more...

 

 

Historic research

Chronologicky zoradené, najdôležitejšie udalosti v histórii Katarínky. Tieto sú spracované viacerými autormi článkov, dipomových prác. Rovnako sú spracované aj životopisy osobností Jána Aponyiho, Benignusa Smrtníka a sv. Kataríny Alexandríjskej, ktoré sa viažu k tomuto miestu.

Read more...

 

 

Anthropologic research

Predmetom antropologického výskumu na Katarínke boli kostrové pozostatky cca 27 jedincov z krypty v severovýchodnej časti lode kostola sv. Kataríny, pochádzajúce z archeologického výskumu v rokoch 2000-2001.

Read more...

 

 

Geophysical research

altNa Katarínke prebehol 27. (príprava) a 28.7.2009 (merania) intenzívny geofyzikálny výskum v rámci podujatia Letná škola geofyziky - INCA 2009 (International Course on ArchaeoGeophysics). Toto podujatie je organizované Univerzitou Komenského v Bratislave, Christian-Albrechts-Universität v Kieli v Nemecku a Kocaeli Üniversitesi v Turecku.

Read more...

 

Archaeological research

During the last years, the research of the Franciscan St. Catherine's Church and Monastery (so-called Katarínka) near the village of Dechtice has been focused mainly on the older history of the site, which predated the arrival of the Franciscan monks that were invited here by the owner of the estate Christopher Erdödy at the beginning of the 17th century.

Read more...

 

Publications about Katarínka

Zoznam publikácií, kde je spomínaný kostol a kláštor sv. Kataríny aj so samotným textom.

Read more...

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica