PLÁN PRÁC NA SEZÓNU 2010

Počas letnej sezóny 2010 realizujeme tieto práce:


LOĎ KOSTOLA

  • záchranu vzácnej štukovej výzdoby na východnej bočnej stene lode kostola – podmurovaným záklenkom (oblúkom) nad znovuvymurovanými špaletami (Priorita 1)
  • dokončenie kritických miest lode kostola pri zemi (predovšetkým južné nárožia)

Východný

VEŽA KOSTOLA

prvá etapa rekonštrukcie 30 metrov vysokej veže kostola na účely vyhliadky a príležitostných výstavných priestorov
• interiér a funkcie vo veži:
  - znovuvybudovanie podlaží v interiéri veže tradičnými technológiami,
  - vybudovanie vrchného vyhliadkového podlažia zapusteného pod okraj múrov veže, z ktorého sa bude dať rozhliadnuť do ďalekých končín Malých Karpát a Trnavského kraja - čím nenarušíme súčasný vzhľad a siluetu pamiatky
  - ručné kresanie trámov z dubového dreva dobrovoľníkmi, ktoré budú slúžiť ako konštrukcia podlaží veže

Veža


• exteriér veže:
  - konzervácia koruny veže, ktorej veľká časť je poškodená a padajúce kamene, tehly či malta ohrozujú návštevníkov prechádzajúcich pod vežou, čo je najexponovanejšie a najnavštevovanejšie miesto (Priorita 1)
  - preškárovanie západného a severného líca múru veže a fixáciu uvoľnených omietok na severnej fasáde veže
  - zaistenie a oprava poškodených okenných otvorov vo veži

KLÁŠTOR
  • vzhľadom na zrútený múr v kláštore na jar 2010 - staticky zaistiť susediaci múr, ktorý vykazuje známky poškodenia pri zemi, jeho odizolovanie od zrážkovej vody (Priorita 1)


VÝSKUMY

 • Archeologický výskum: pokračovať vo výskume najstarších častí lokality - gotickej kaplnky, jej interiéru aj exteriéru a priľahlého cintorína
 • Antropologický výskum - v súvislosti s archeologickým výskumom - budú skúmané kostrové nálezy z aktuálnej sezóny aj zo sezóny 2009
 • Pamiatkový (stavebnohistorický a umeleckohistorický) výskum - 2. etapa: loď kostola, presbytérium a staršie architektúry pod ním
 • Geodetické zameranie - objekt kláštora - 3D zameranie a modelovanie, ortofotogrametria
ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica