Ako si môžem preplatiť "cesťák"?

Postup pri preplácaní cestovného

 • Vyplniť tlačivo Vyúčtovanie cestovného (.doc), nevypĺňať hlavičku (t.j. názov akcie, ak nie je predvyplnená), nezabudnúť sa podpísať (vpravo dole) a vyplniť správne číslo OP.
 • Dopísať svoje osobné údaje do dokumentu Menný zoznam k vyúčtovaniu (.doc), ktoré je súčasťou príslušného podujatia (platí v prípade priamej účasti na akcii)
 • Nalepiť tak, aby sa dal v prípade potreby, alebo chybného vyplnenia, prelepiť
 • Zabezpečiť, aby cestovné lístky nepretŕčali, neprekrývali cez papier. Ak pretŕčajú, použijem ďalší papier. Nepoužívam druhú stranu papiera...

Pravidlá

 • Píšeme do tlačiva všetko modrým perom
 • Nevypĺňame v tlačive hlavičku (kvôli tomu, že akcia musí mať jednotný formálny názov)
 • Cestovné je možné preplatiť v rozsahu trasy z miesta svojho trvalého a prechodného bydliska, t.j. z miesta, kde študujeme, alebo pracujeme
 • Cestovné sa prepláca v rámci oficiálnych katarínkovských akcii/podujatí

Iné

 • Prepláca sa aj batožina v autobuse
 • Neprepláca sa miestenka vo vlaku
 • V prípade cestovania vlakom EC/IC a 1. triedy sa prepláca suma v rozsahu rovnakého cestovného lístka vlakom 2. triedy
  Príklad: Ak za IC zaplatím 10 Eur, preplatí sa mi cca. 7 Eur.
 • Spätný cesťák z akcie odovzdám dohodnutým spôsobom vedúcemu ZKSM OC Katarínka (Elorien) osobne, alebo pošlem na adresu Katarínky
 • Kvôli nutnosti vyúčtovaniu doručujeme cesťáky v termínoch kvartálov roka. Q1(január až marec), Q2(apríl až jún) a pod.
  Príklad: Ak nestihnem cesťák z búračky doručiť do konca septembra, tak mi ho nebude možné z objektívnych dôvodov preplatiť.

Kedy mi bude preplatený cesťák?

 • Ku koncu kalendárneho roku Ti príde od niekoho z Katarínky informácia, aby si poslal(a) svoje číslo účtu, na ktoré Ti bude preplatené cestovné
 • Existuje možnosť nárokovanú sumu za cestovné darovať na projekt Katarínka

Viac sa môžete dozvedieť v manuáloch ZKSM »»

ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica