UKONČENIE PRÁC NA VEŽI V SEZÓNE 2010

22.09.2010 V priebehu septembra boli dokončené tohtoročné práce na exteriéri 30 metrov vysokej veže. Predovšetkým sa kompletne premurovala a zakonzervovala koruna veže (doplnených bolo asi 1300 historických tehiel) v plnom ustupovanom profile so zachovaním sklonu koruny podľa polohy zachovaných pôvodných tehiel a kameňov.

alt alt 
Koruna veže od SZ - pred zásahom (jún 2010) a po zásahu a doplnení na pôvodný profil (september 2010) 


alt 
Koruna veže od SZ - počas konzervácie - rozobraté uvoľnené časti pripravené na namurovanie (august 2010) 

Taktiež bola kompletne preškárovaná východná fasáda veže aj s fixovaním omietok a západná fasáda veže aj s domurovaním deštruovaných lizénových rámov - pilastrov a kordónových ríms. 


Dva okenné otvory na vrchnom zvonovom podlaží (východné a severné) boli nanovo zaklenuté, resp. doplnené chýbajúce časti záklenkov. Tiež boli doplnené šikmé parapety východného a západného zvonového okna.


ZKSM logo Ministerstvo Kultury SR Zachranme hrady - logo Ministerstvo Financii SR Obec Dechtice Obec Naháč Obec Chtelnica